Thứ 622062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Dowload Tiểu luận - luận văn Tuyển tập tiểu luận quản lí giáo dục

Tuyển tập tiểu luận quản lí giáo dục

Được đăng ngày Thứ hai, 15 Tháng 1 2018 18:03
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là danh sách các tiểu luận, báo cáo, đề tài nghiên cứu về quản lí  giáo dục. Nguồn các tài liệu được sưu tầm trên các báo khoa học GD, internet hoặc sưu tầm từ các cửa hàng đĩa CD  khu vực ĐHSPHN, ĐHQG, CĐSPHN, CBQLGD Giáp Bát  .... 

Các tài liệu đều ở dạng định dạng word, bộ font chữ theo chuẩn unicode.

DANH SÁCH CÁC TIỂU LUẬN VỀ QUẢN LÍ GIÁO DỤC

(Chỉ nên sử dụng tài liệu để tham khảo kết quả nghiên cứu hoặc phương pháp nghiên cứu)

(TÀI LIỆU ĐÃ KIỂM DUYỆT NỘI DUNG)
 
 
 STT Tên đề tài  Số trang   Tải về
1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM   10 Download 

 2 CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ    18 Download 

 3 GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 

 31  Download

 4

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN xxx- xxx TRONG THỜI KỲ  ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ


44

Download
 
5
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ KHÔNG HỢP PHÁP TẠI TRƯỜNG MẦM NON XÃ X,  HUYỆN Y, TỈNH Z


17

Download 


MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THCS 


38 

Download 
 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC  Q
33 

Download  


MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC   CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS AAA- XXX – XXX  
37

Download   

HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC X - TỈNH Y 
36 

Dowload    

 
10

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS X –Y - Z

 
22
 
Download    
 
11

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO  CHẤT  LƯỢNG  ĐỘI  NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC X  - HUYỆN C - TỈNH T 


28
 
Download    

12 
HIỆU TRƯỞNG CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT X - X - X THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 
31 
 
Download    

13 


LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

 
14

Dowload    
 
 
14


CÔNG TÁC QUẢN LÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT QQ


21 

Dowload      

 15


QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG VÀ VIẾT SKKN TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG 
 
10

Download       
 
16

QUẢN LÝ VÀ THỰC THI HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC 

 
10

Download       
 
17

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HSTH TRƯỜNG TH X- X

15
 

Download        
 
18


GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA GIÁO VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TẠI HUYỆN X – XDownload         

19 

BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO QUÁ TRÌNH DẠY-HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC x  - y -z


29 

Download          

20 
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ MÊ TÍN DỊ ĐOAN CÓ ẢNH HƯỞNG, LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ, GIÁO DỤC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QQQ 
30 

Download 
 
21

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT –THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS X  - HUYỆN Y-TỈNH Z


28 

Download 

22 

PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC GIÁO DỤC Ở NHÀ TRƯ­ỜNG QUÂN SỰ HIỆN NAY


33 

Download 
 
23

CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯƠNG MÁN. GIẢI PHÁP VÀ THỰC TRẠNG 

41 
 
Download
 
24

HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX-  H. XXY - XXZ

51 

Download 
 
25
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC HẰNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI -  HUYỆN X - XX 
24 
 
Download

26 

XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN VI PHẠM TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THCS  XXX

 
20
 
Download
 
27

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG PT CẤP 2,3 XX – Huyện XX- Tỉnh  XXX


21 
 
Download
 
28

 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THCS xxx

18 

Download 

29 

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX

32
 

Download 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...