Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Dowload Tiểu luận - luận văn Dowload luận văn - luận án - đồ án ngành Bưu chính - Điện tử viễn thông (Phần 1)

Dowload luận văn - luận án - đồ án ngành Bưu chính - Điện tử viễn thông (Phần 1)

Được đăng ngày Thứ sáu, 23 Tháng 2 2018 18:14
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành Bưu chính - Điện tử viễn thông. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

 


Danh sách luận văn - luận án - đồ án ngành Bưu chính - Điện tử viễn thông

(Chỉ nên sử dụng tài liệu này trong việc tìm hiểu về Bưu chính - Điện tử viễn thông từ các kết quả nghiên cứu của các tác giả luận văn, luận án, đồ án ngành Bưu chính - Điện tử viễn thông)

Tuyển tập luận văn ngành ngành Bưu chính - Điện tử viễn thông (phần 1)

STT

Tên đề tài

Tải về

Ghi chú

1311008

BẢO MẬT TRONG WLAN

Download

 

1311013

CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CỔNG NỘI TRONG MẠNG IP

Download

 

1311024

CÁC PHẦN TỬ QUANG ĐIỆN TRONG THÔNG TIN QUANG

Download

 

1311029

CÁCH TỬ BRAGG SỢI

Download

 

1311026

CHUYỂN MẠCH BURST QUANG VÀ ỨNG DỤNG TRONG MẠNG TRUYỀN TẢI THẾ HỆ SAU

Download

 

1311027

CHUYỂN MẠCH MPLS

Download

 

1311020

CÔNG NGHỆ ADSL2+ VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

Download

 

1311028

CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH BĂNG RỘNG-ATM VÀ ỨNG DỤNG TRONG MẠNG DI ĐỘNG

Download

 

1311007

CÔNG NGHỆ MẠNG RIÊNG ẢO VPN: CÁC GIAO THỨC ĐƯỜNG HẦM VÀ BẢO MẬT

Download

 

1311019

CÔNG NGHỆ VDSL VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

Download

 

1311017

CÔNG NGHỆ IP-VPN VÀ TÌM HIỂU NHỮNG VẤN ĐỀ KỸ THUẬT CƠ BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN IP-VPN

Download

 

1311015

DỊCH VỤ NGN VÀ GIẢI PHÁP SURPASS CỦA SIEMENS

Download

 

1311021

GIAO THỨC BÁO HIỆU TRONG MẠNG THẾ HỆ SAU

Download

 

1311010

GIAO THỨC OSPF

Download

 

1311022

JITTER TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SOLITON

Download

 

1311025

KĨ THUẬT CHUYỂN ĐỔI BƯỚC SÓNG

Download

 

1311009

MẪT SẨ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỄ TRONG VOIP

Download

 

1311004

NGHIÊN CỨU CÁC KĨ THUẬT QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TRONG MẠNG IP

Download

 

1311005

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP

Download

 

1311006

NGHIÊN CỨU GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN SIP TRONG MẠNG NGN

Download

 

1311012

NGHIÊN CỨU KĨ THUẬT LẬP LỊCH TRONG MẠNG IP

Download

 

1311003

NGHIÊN CỨU MẠNG NGN CỦA VNPT VÀ CÁC DỊCH VỤ TRONG NGN

Download

 

1311023

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP  ĐO LƯỜNG TRONG GIAO THỨC BICC VÀ MGCP

Download

 

1311016

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG THỨC ĐIỀU KHIỂN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG THẾ HỆ SAU

Download

 

1311014

QUẢN LÝ HIỆU NĂNG MẠNG NGN VÀ ỨNG DỤNG TẠI VNPT

Download

 

1311030

THIẾT KẾ GIAO DIỆN USB (PC) SỬ DỤNG CHIP FT245BM

Download

 

1311011

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THÔNG MINH TRÊN NGN Ở VIÊT NAM

Download

 

1311001

TRUYỀN DỮ LIỆU QUA MODEM TRÊN MẠNG THÔNG TIN

Download

 

1311002

TRUYỀN TẢI BÁO HIỆU SỐ 7 TRONG NGN

Download

 

1311018

ỨNG DỤNG CỦA KIẾN TRÚC CQS TRONG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NGHẼN TRONG MẠNG IP

Download

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...