Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Dowload Tiểu luận - luận văn Dowload luận văn - luận án - đồ án CNTT (Phần 2)

Dowload luận văn - luận án - đồ án CNTT (Phần 2)

Được đăng ngày Thứ sáu, 15 Tháng 3 2019 14:53
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành CNTT. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

 Danh sách luận văn - luận án - đồ án CNTT

(Chỉ nên sử dụng tài liệu này trong việc tìm hiểu về CNTT  từ các kết quả nghiên cứu của các tác giả luận văn, luận án, đồ án CNTT)

Tuyển tập luận văn ngành CNTT (phần 2)
 

STT

Tên đề tài

Tải về

Ghi chú

1302032

PHẦN MỀM HỖ TRỢ HỌC SINH ÔN THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG MÔN HÓA

Download

 

1302033

PHẦN MỀM HỖ TRỢ ÔN THI TNPT MÔN HOÁ HỌC

Download

 

1302034

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN CÁC CHỈ MỤC CÓ CẤU TRÚC

Download

 

1302035

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DỮ LIỆU TỪ MÁY NOVASPEC II VÀO MÁY TÍNH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Download

 

1302036

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PHỤ THUỘC HÀM VÀ CÁC DẠNG CHUẨN CỦA MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Download

 

1302037

XÂY DỰNG TRÒ CHƠI ĐÁNH CARO

Download

 

1302038

ACTIVEX AN DATABASE FOR VB

Download

 

1302039

BÀI TẬP LỚN : CƠ SỞ DỮ LIỆU 1

Download

 

1302040

BÀI TẬP LỚN : CƠ SỞ DỮ LIỆU 2

Download

 

1302041

BÀI TẬP LỚN : CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Download

 

1302042

BÀI TẬP LỚN : ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

Download

 

1302043

BÀI TẬP LỚN :  HỆ CHUYÊN GIA

Download

 

1302044

BÀI TẬP LỚN : HỆ ĐIỀU HÀNH

Download

 

1302045

BÀI TẬP LỚN : HỆ PHÂN TÁN

Download

 

1302046

BÀI TẬP LỚN : HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH

Download

 

1302047

BÀI TẬP LỚN : LẬP TRÌNH MẠNG

Download

 

1302048

BÀI TẬP LỚN : LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Download

 

1302049

BÀI TẬP LỚN : NGOẠI VI VÀ GIAO DIỆN

Download

 

1302050

BÀI TẬP LỚN : PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Download

 

1302051

BÀI TẬP LỚN : QUY HOẠCH PHI TUYẾN

Download

 

1302052

BÀI TẬP LỚN : THIẾT BỊ MẠNG

Download

 

1302053

BÀI TẬP LỚN : XỬ LÍ ẢNH

Download

 

1302054

BÀI TẬP LỚN : XỬ LÍ TIẾNG NÓI

Download

 

1302055

C++ SOURCE CODE

Download

 

1302056

THIẾT KẾ GIAO THỨC MẠNG CÔNG NGHIỆP (MULTIPOINT)

Download

 

1302057

BÀI TẬP LỚN : THIẾT KẾ GIAO THỨC LIÊN KẾT DỮ LIỆU ETHERNET(VERSION 2.0)

Download

 

1302058

BÀI TẬP LỚN : CHỨNG MINH TÍNH DỪNG CỦA THUẬT TOÁN SUY DIỄN LÙI

Download

 

1302059

BÀI TẬP LỚN : ĐỌC FILE CHR

Download

 

1302060

TTCS : TIỀN TỐ - TRUNG TỐ - HẬU TỐ

Download

 

1302061

TTCS : QUẢN LÝ MỘT DANH MỤC ĐIỆN THOẠI

Download

 

1302062

TTCS : THIẾT KẾ UNIT MOUSE CHO TURBO PASCAL

Download

 

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...