Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Dowload Tiểu luận - luận văn Các Tiểu luận quản lí giáo dục (Phần 2)

Các Tiểu luận quản lí giáo dục (Phần 2)

Được đăng ngày Thứ hai, 08 Tháng 4 2019 23:05
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Các Tiểu luận quản lí giáo dục (Phần 2)

(Bantintuvan.com) Giới thiệu phần 2 của tuyển tập tiểu luận, báo cáo, đề tài nghiên cứu về quản lí  giáo dục. Nguồn các tài liệu được sưu tầm trên các báo khoa học GD, internet hoặc sưu tầm từ các cửa hàng đĩa CD.  Các tài liệu đều ở dạng định dạng word, bộ font chữ theo chuẩn unicode.

 
DANH SÁCH CÁC TIỂU LUẬN VỀ QUẢN LÍ GIÁO DỤC

(Chỉ nên sử dụng tài liệu để tham khảo kết quả nghiên cứu hoặc phương pháp nghiên cứu)

(TÀI LIỆU ĐÃ KIỂM DUYỆT NỘI DUNG)
STT  Tên đề tài  Tải về  

30

MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG THPT


Tải về 

 


31

Một số giải pháp quản lí của hiệu trưởng trong công tác xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn


Dowload

 

 
32


BIỆN PHÁP TẠO CẢNH QUAN SƯ PHẠM “ XANH, SẠCH, ĐẸP” GÓP PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC 


Dowload 

 

 
33

5 biện pháp của lãnh đạo nhà trường giúp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên trong nhà trường


Dowload 

 

 
34

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC XANH, SẠCH, ĐẸP.

 

Dowload

 

 
35


Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên dạy giỏi góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn và kết quả học tập của học sinh
 

 
Dowload

 

 
36


Kết hợp giữa BGH, GVCN, các tổ chức trong nhà trường để tổ chức có hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh 


Dowload 

 

 
37


TĂNG CƯỜNG NỀN NẾP, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỜ DẠY TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN
 Dowload 

 


38 


Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày có hiệu quả ở trường THPT nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh THPT 


Dowload 

 


39

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TƯ VẤN, HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG THCS, THPT CỦA CHUYÊN VIÊN SỞ GD&ĐT GIÚP CÁC TRƯỜNG THCS, THPT TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ CỦA TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

 
Dowload

 


40

Biện pháp tổ chức chỉ đạo và đánh giá công tác thư viện trong nhà trường giúp hoạt động thư viện nhà trường đạt hiệu quả cao.


Dowload 

 

 

41

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 


Dowload 

 

 42

MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC TIÊU CHÍ "TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC" Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 

 Dowload

 


43

CHỈ ĐẠO VIỆC PHÁT HIỆN HỌC SINH VÀ BỒI DƯỠNG PHỤ ĐẠO CÁC MÔN HỌC CHO HỌC SINH CÓ SỨC HỌC ĐUỐI ĐỂ KHÔNG CÒN HỌC SINH YẾU - KÉM Ở TRƯỜNG THPT  

 
Dowload

 

 
44

NÂNG CAO SỨC KHỎE TÂM LÍ CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC XÂY DỰNG PHÒNG TƯ VẤN TÂM LÍ CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG THPTDowloaChia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...