Thứ 218062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Hồ sơ - biểu mẫu

Tuyển tập bài diễn văn phát biểu hay (Phần I)

Tuyển tập bài diễn văn phát biểu hay (Phần I)

 

Dưới đây là tuyển tập các bài diễn văn hay, các bài diễn văn được phát biểu tại các buổi lễ, Mitinh quan trong như: diễn văn khai giảng, diễn văn khai mạc hội thi, diễn văn khai mạc giải đấu, diễn văn chào mừng …. Các bài diễn văn có định dạng word có thể tải về sửa được để sử dụng.

Xem tiếp...

Tuyển tập các tham luận chuyên môn trường học (Phần 3)

Tuyển tập các tham luận chuyên môn trường học (Phần 3)

Dưới đây là tham luận trong công tác chuyên môn, tham luận trong công tác bồi dưỡng HSG, quản lý lớp, quản lý trường … Các tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận tại các hội nghị, hội thảo giáo dục

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn (Phần 5)

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn (Phần 4)

 

Dưới đây là tham luận trong công tác Đảng, tham luận trong công tác Đoàn, Đội, tham luận công đoàn …. Tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.

 

Xem tiếp...

Tuyển tập các tham luận chuyên môn trường học (Phần 4) | Tuyển tập các tham luận chuyên môn trường học (Phần 4)

 

Tuyển tập các tham luận chuyên môn trường học (Phần 4)

 Dưới đây là tham luận trong công tác chuyên môn, tham luận trong công tác bồi dưỡng HSG, quản lý lớp, quản lý trường … Các tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận tại các hội nghị, hội thảo giáo dục

 

Áp dụng: Tham khảo để viết tham luận trong các hội nghị, hội thảo về chuyên môn, quản lý nhà trường

 

Xem tiếp...

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn (Phần 4)

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn (Phần 4)

 

Xem tiếp...

Tuyển tập các tham luận phát biểu trong các hội nghị, đại hội (Phần 5)

Tuyển tập các tham luận phát biểu trong các hội nghị, đại hội (Phần 5)

Xem tiếp...

Các mẫu Hồ sơ xin việc theo ngành

Các mẫu Hồ sơ xin việc theo ngành

Xem tiếp...

Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần I)

Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần I)

 

Dưới đây là tham luận trong công tác quản lí nhà trường. Tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.

 

Xem tiếp...

Các Mẫu Khoa học Công nghệ

Các Mẫu Khoa học Công nghệ

Xem tiếp...

Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần II)

Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần II)

Dưới đây là tham luận trong công tác quản lí nhà trường. Tham luận định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.

Xem tiếp...

Các biều mẫu về Hôn nhân - Gia đình

Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt nam đang cư trú ở nước ngoài đã có thời gian cư trú trong nước

Mẫu tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

MẪU BIÊN BẢN HOÀ GIẢI

MẪU VĂN BẢN CAM KẾT VỀ TÀI SẢN

MẪU ĐƠN XIN LY HÔN

 

MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VIỆC THUẬN TÌNH LY HÔN

 

MẪU THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

MẪU THỎA THUẬN SÁP NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

MẪU THỎA THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

Tuyển tập bài phát biểu của phụ huynh học sinh với nhà trường (Phần I)

Tuyển tập bài phát biểu của phụ huynh học sinh với nhà trường (Phần I)

Dưới đây là tuyển tập bài phát biểu của PHHS với nhà trường như: Bài phát biểu của PHHS ngày khai giảng, bài phát biểu của PHHS  ngày tổng kết năm, bài phát biểu của PHHS ngày 20-11, bài phát biểu của PHHS ngày lễ lớn …

Xem tiếp...

Các biểu mẫu, hồ sơ chứng nhận đăng ký xe ô tô, xe máy

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký Mô tô, Xe máy

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký xe Rơ móoc

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cho xe

Mẫu giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe ô tô, xe máy

 

Mẫu Đề án xây dựng nông thôn mới 5

 

Mẫu Đề án xây dựng nông thôn mới 6

 

Mẫu thuyết minh dự án sx thử nghiệm

 

Mẫu tăng cường trang thiết bị

Tuyển tập bài phát biểu của giáo viên, phụ huynh, học sinh trong các ngày lễ lớn của nhà trường (Phần I)

Tuyển tập bài phát biểu của giáo viên, phụ huynh, học sinh trong các ngày lễ lớn của nhà trường (Phần I)

Xem tiếp...

Mẫu Đăng ký sang tên đổi chủ xe ô tô, xe máy

Mẫu Đăng ký sang tên đổi chủ xe ô tô, xe máy

Xem tiếp...

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội (Phần I)

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội (Phần I)

 

Dưới đây là tham luận trong công tác Đảng, tham luận trong công tác Đoàn, Đội …. Tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.

Các biểu mẫu về đề án, dự án dành cho xây dựng nông thôn mới

Các biểu mẫu về đề án, dự án dành cho xây dựng nông thôn mới 

Xem tiếp...

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn(Phần 2)

Tuyển tập tham luận trong công tác Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn(Phần 2)

 

Xem tiếp...

Mẫu văn bản cho tặng, thuê mướn, mua chung cư - nhà ở

Mẫu  văn bản cho tặng, thuê mướn, mua chung cư - nhà ở

Tải tại các link dưới

Xem tiếp...

Tuyển tập tham luận trong Hội nghi, đại hội Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn (Phần 3)

Tuyển tập tham luận trong Hội nghi, đại hội  Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn (Phần 3)

 

Xem tiếp...

Các biểu mẫu về Hợp đồng chuyển nhượng cho thuê mượn Đất đai Nhà ở Văn phòng Nhà xưởng

Mô tả: Các biểu mẫu về Hợp đồng chuyển nhượng cho thuê mượn Đất đai Nhà ở Văn phòng Nhà xưởng

Phạm vi: Mẫu dân sự

Tải về tại các đường link dưới

Xem tiếp...

loading...