Thứ 216072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Điểm thi Thống kê điểm chuẩn nhiều năm Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên nhiều năm đến 2017

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên nhiều năm đến 2017

Được đăng ngày Thứ sáu, 19 Tháng 1 2018 19:47
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên nhiều năm đến 2017

Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Thái Nguyên để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.
Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thái Nguyên, bạn soạn tin như sau:
(Các năm khác bấm vào đây để xem)
Liên quan: 
=> Cách xem điểm chuẩn tỉnh Thái Nguyên

Cách 1. Soạn theo tên trường

Soạn HS dấucách  TKTN + tên trường gửi 8785
Trong đó

HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKTN: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn TKTN và tên trường viết liền nhau

Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Bắc Sơn

Soạn tin HS TKTNBACSON gửi 8785
Cụ thể như sau:
Trường
Soạn tin
Bắc Sơn
Soạn HS TKTNBACSON gửi 8785
Bình Yên
Soạn HS daucach TKTNBINHYEN gửi 8785
Chu Văn An
Soạn HS daucach TKTNCHUVANAN gửi 8785
Đại Từ
Soạn HS daucach TKTNDAITU gửi 8785
Đào Duy Từ
Soạn HS daucach TKTNDAODUYTU gửi 8785
Điềm Thụy
Soạn HS daucach TKTNDIEMTHUY gửi 8785
Định Hóa
Soạn HS daucach TKTNDINHHOA gửi 8785
Đồng Hỷ
Soạn HS daucach TKTNDONGHY gửi 8785
Dương Tự Minh
Soạn HS daucach TKTNDUONGTUMINH gửi 8785
Gang Thép
Soạn HS daucach TKTNGANGTHEP gửi 8785
Hoàng Quốc Việt
Soạn HS daucach TKTNHOANGQUOCVIET gửi 8785
Khánh Hòa
Soạn HS daucach TKTNKHANHHOA gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn HS daucach TKTNLEHONGPHONG gửi 8785
Lương Ngọc Quyến
Soạn HS daucach TKTNLUONGNGOCQUYEN gửi 8785
Lương Phú
Soạn HS daucach TKTNLUONGPHU gửi 8785
Lưu Nhân Chú
Soạn HS daucach TKTNLUUNHANCHU gửi 8785
Lý Nam Đế
Soạn HS daucach TKTNLYNAMDE gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn HS daucach TKTNNGOQUYEN gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HS daucach TKTNNGUYENHUE gửi 8785
Phổ Yên
Soạn HS daucach TKTNPHOYEN gửi 8785
Phú Bình
Soạn HS daucach TKTNPHUBINH gửi 8785
Phú Lương
Soạn HS daucach TKTNPHULUONG gửi 8785
Sông Công
Soạn HS daucach TKTNSONGCONG gửi 8785
Thái Nguyên
Soạn HS daucach TKTNTHAINGUYEN gửi 8785
Trại Cau
Soạn HS daucach TKTNTRAICAU gửi 8785
Trần Phú
Soạn HS daucach TKTNTRANPHU gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
Soạn HS daucach TKTNTRANQUOCTUAN gửi 8785
Võ Nhai
Soạn HS daucach TKTNVONHAI gửi 8785
Yên Ninh
Soạn HS daucach TKTNYENNINH gửi 8785

Cách 2. Soạn theo mã trường

Soạn HS dấucách  Mã trường gửi 8785
Trong đó

HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
Mã trường: Xem bảng dưới
Ví dụ: Xem thống kê điểm chuẩn trường Bình Yên (Mã 34348 - bảng dưới)

Soạn tin HS 34348 gửi 8785
Cụ thể như sau:


Trường
Soạn tin
Bắc Sơn
Soạn HS 34347 gửi 8785
Bình Yên
Soạn HS 34348 gửi 8785
Chu Văn An
Soạn HS 34349 gửi 8785
Đại Từ
Soạn HS 34350 gửi 8785
Đào Duy Từ
Soạn HS 34351 gửi 8785
Điềm Thụy
Soạn HS 34352 gửi 8785
Định Hóa
Soạn HS 34353 gửi 8785
Đồng Hỷ
Soạn HS 34354 gửi 8785
Dương Tự Minh
Soạn HS 34355 gửi 8785
Gang Thép
Soạn HS 34356 gửi 8785
Hoàng Quốc Việt
Soạn HS 34357 gửi 8785
Khánh Hòa
Soạn HS 34358 gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn HS 34359 gửi 8785
Lương Ngọc Quyến
Soạn HS 34360 gửi 8785
Lương Phú
Soạn HS 34361 gửi 8785
Lưu Nhân Chú
Soạn HS 34362 gửi 8785
Lý Nam Đế
Soạn HS 34363 gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn HS 34364 gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HS 34365 gửi 8785
Phổ Yên
Soạn HS 34366 gửi 8785
Phú Bình
Soạn HS 34367 gửi 8785
Phú Lương
Soạn HS 34368 gửi 8785
Sông Công
Soạn HS 34369 gửi 8785
Thái Nguyên
Soạn HS 34370 gửi 8785
Trại Cau
Soạn HS 34371 gửi 8785
Trần Phú
Soạn HS 34372 gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
Soạn HS 34373 gửi 8785
Võ Nhai
Soạn HS 34374 gửi 8785
Yên Ninh
Soạn HS 34375 gửi 8785


Liên quan: 

Thái Nguyên, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn,

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...