Thứ 218062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC Sinh thái học Trình bày quá trình chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái (dòng năng lượng).

Trình bày quá trình chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái (dòng năng lượng).

Được đăng ngày Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 22:00
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Hỏi: Trình bày quá trình chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái (dòng năng lượng).

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

 

- Năng lượng của hệ sinh thái chủ yếu được lấy từ năng lượng ánh sáng mặt trời. Năng lượng từ ánh sáng mặt trời đi vào quần xã ở mắt xích đầu tiên là sinh vật sản xuất --> sinh vật tiêu thụ các cấp --> sinh vật phân huỷ  --> trả lại môi trường. Trong quá trình đó năng lượng giảm dần qua các bậc dinh dưỡng.

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...