Thứ 218062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC Sinh thái học Mối quan hệ dinh dưỡng trong hệ sinh thái: chuỗi (xích) và lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng.

Mối quan hệ dinh dưỡng trong hệ sinh thái: chuỗi (xích) và lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng.

Được đăng ngày Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 21:54
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Hỏi: Trình bày mối quan hệ dinh dưỡng trong hệ sinh thái: chuỗi (xích) và lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

 

- Chuỗi thức ăn là một dãy các loài sinh vật có mối quan hệ với nhau về mặt dinh dưỡng, trong đó loài này ăn loài khác phía trước và là thức ăn của loài tiếp theo phía sau.

          Có 2 loại chuỗi thức ăn :

            + Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng.

            Ví dụ : Cỏ® Châu chấu® Ếch® Rắn

            + Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật ăn mùn bã hữu cơ .

            Ví dụ : Giun (ăn mùn) ® tôm ® người.

- Lưới thức ăn là tập hợp các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái, có những mắt xích chung.

- Nêu được những ví dụ minh hoạ chuỗi và lưới thức ăn.

- Bậc dinh dưỡng : Bậc dinh dưỡng là những loài cùng mức năng lượng và sử dụng thức ăn cùng mức năng lượng trong lưới thức ăn (hoặc chuỗi thức ăn)

Trắc nghiêm sinh học: Trắc nghiệm sinh thái học (Hệ sinh thái - Phần 1)

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...