Thứ 218062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC Sinh thái học Diễn thế sinh thái là gì? nguyên nhân và các dạng diễn thế và ý nghĩa của diễn thế sinh thái.

Diễn thế sinh thái là gì? nguyên nhân và các dạng diễn thế và ý nghĩa của diễn thế sinh thái.

Được đăng ngày Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 14:31
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Hỏi: Diễn thế sinh thái là gì? nguyên nhân và các dạng diễn thế và ý nghĩa của diễn thế sinh thái.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

 

- Diễn thế sinh thái : Là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

- Ví dụ 1: Diễn thế hình thành rừng cây gỗ lớn

 

- Ví dụ 2: Quá trình biến đổi của một đầm nước nông

- Nguyên nhân :

+ Nguyên nhân bên ngoài như sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu...

+ Nguyên nhân bên trong do sự tương tác giữa các loài trong quần xã (như sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, quan hệ sinh vật ăn sinh vật...).

Ngoài ra hoạt động khai thác tài nguyên của con người cũng gây ra diễn thế sinh thái.

- Các dạng: Gồm diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh.

+ Diễn thế nguyên sinh  là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật và kết quả là hình thành nên quần xã tương đối ổn định.

+ Diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống. Tuỳ theo điều kiện thuận lợi hay không thuận lợi mà diễn thế có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định hoặc bị suy thoái.

- Ý nghĩa của nghiên cứu diễn thế sinh thái :

Giúp hiểu được quy luật phát triển của quần xã sinh vật. Từ đó có thể chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ, khai thác và phục hồi nguồn tài nguyên, có biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người.

Trắc nghiệm sinh học: Trắc nghiệm sinh thái học (Quần thể - phần 2)

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...