Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Tiểu học

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Toán 2 (Phần 3)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Toán 2 (Phần 3)

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

 

 

 

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm toán Tiểu học: Kho sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD môn Toán Tiểu học (Phần I)

Kho sáng kiến kinh nghiệm Toán Tiểu học

Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về

Nguồn: Sưu tầm trên internet 

Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 3 (Phần 4)

-Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Tiếng Việt lớp 3. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

Xem tiếp...

SKKN, đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 4 _ phần 3

Tuyển tập SKKN, đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 4

Định dạng: Word

Font: Times New Roman

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

File: SKKN Toan 4 _ 21 đến SKKN Toan 4 _ 30

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 3 (Phần 3)

-Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Tiếng Việt lớp 3. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 4

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 4.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 3 (Phần 2)

-Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Tiếng Việt lớp 3. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

Xem tiếp...

Bộ sưu tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 5

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 5

Bấm vào chữ " Chi tiết " để xem và tải về

Nguồn: Sưu tầm trên internet

Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 (PII)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 (PII)

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm suyệt nội dung

Xem tiếp...

Kho SKKN Tiếng Việt 5 (Sáng kiến kinh nghiệm và NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 5)

Mô tả: Thể loại: SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 5 Nguồn: Sưu tầm trên internet Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Tiếng Việt lớp 5. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.    (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái) Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 5 (Nội dung đã qua kiểm duyệt) - Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải về máy của bạn - STT  Tên SKKN  Tải về 0502001 SKKN: VẬN DỤNG VÀ THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5 ĐẠT HIỆU QUẢ Download 1 Download 2 0502002 SKKN: BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT MÔN TẬP LÀM VĂN Download 1 Download 2 0502003 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TỐT PHÂN MÔN TỪ NGỮ LỚP 5 Download 1 Download 2 0502004 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG “TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI” TRONG MÔN TẬP LÀM VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5 Download 1 Download 2 0502005 SKKN: BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP 5 Download 1 Download 2 0502006 SKKN: BIỆN PHÁP DẠY TỐT HỘI THOẠI TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 Download 1 Download 2 0502007 SKKN: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN VIẾT CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH YẾU LỚP 5 Download 1 Download 2 0502008  SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT PHÂN MÔN CHÍNH TẢ PHẦN NGHE ĐỌC Download 1 Download 2 Còn tiếp ... Vui lòng ghi rõ nguồn Http://Bantintuvan.com khi đăng tải lại bài viết này

Tuyển tập SKKN môn Tiếng Việt lớp 2 (PII)

Tuyển tập SKKN môn Tiếng Việt lớp 2 (PII)

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt về nội dung, hình thức

Xem tiếp...

Kho SKKN Tiếng Việt lớp 2 - in được luôn (Dropbox)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Tiếng Việt lớp 2. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Tiếng Việt lớp 4 (P1)

Tuyển tập SKKN Tiếng Việt lớp 4 (P1)

Áp dụng: Viết SKKN tiếng việt 4, Sáng kiến kinh nghiệm tiếng việt 4, NCKHSPUD Tiếng Việt 4

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt về nội dung

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Tiếng Việt lớp 3

SKKN Tiếng Việt 3

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 1 (Phần 2)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Tiếng Việt lớp 1. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Tiếng việt 4 (Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Việt 4 - NCKHSPUD Tiếng Việt 4)

Mô tả:

Thể loại:  Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng việt 4 - Đề tài NCKHSPUD Tiếng Việt 4

Nguồn: Sưu tầm trên internet

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Tiếng Việt lớp 4. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)

Xem tiếp...

Kho SKKN các môn lớp 2 - In luôn (Bantintuvan)

SKKN các môn khác lớp 2

Xem tiếp...

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD lớp 4 - Phần III

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD lớp 4, Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 - Phần III

Xem tiếp...

Kho SKKN khoa - TD - Mĩ thuật - Anh - Tin .... lớp 3

SKKN khoa - TD - Mĩ thuật - Anh - Tin .... lớp 3

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2 (Phần 2)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Tiếng Việt lớp 2. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

Xem tiếp...

SKKN khoa - Sử - Địa - TD - Tin - Anh .. Tiểu học

SKKN khoa - Sử - Địa - TD - Tin - Anh .. Tiểu học

Xem tiếp...

loading...