thứ 721072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 10 - Phần 3

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 10 - Phần 3

Định dạng: word

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 10, Viết đề tài NCKHSPUD sinh học lớp 10 ....

Xem tiếp...

SKKN môn Sinh học THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Sinh học  lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC (Phần Tiến hóa)

Mô tả: Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC

Chuyên đề: Tiến hóa

Mã tài liệu: 120406


Xem tiếp...

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT-ĐHCĐ môn SInh học

Mô tả: liệu ôn thi tốt nghiệp THPT-ĐHCĐ môn SInh học

Mã tài liệu: 120401

Chuyên đề: Vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ phân tử (ADN-ARN-Protein)

Xem tiếp...

Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC (DTQT)

Mô tả: Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC

Chuyên đề: Di truyền quần thể

Mã tài liệu: 120405


Xem tiếp...

SKKN Sinh học: "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC BÀI THỰC HÀNH SINH HỌC 11 CƠ BẢN BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 11 - Lói viết NCKHSPUD

Tên SKKN: "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC BÀI THỰC HÀNH SINH HỌC 11 CƠ BẢN BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1104004

Xem tiếp...

Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT - ĐH, CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC (UDDT)

Mô tả: Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT - ĐH, CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC

Chuyên đề: Ứng dụng di truyền học

Mã tài liệu: 120404


Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11 - Phần III

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11 - Phần III

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Sinh học  lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC (qldt)

Mô tả: TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ  MÔN SINH HỌC 

Chuyên đề: Các quy luật di truyền

Mã tài liệu: 120403

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Sinh học 12 và Đề tài NCKHSPUD Sinh học 12 (Phần I)

Tuyển tập SKKN Sinh học 12 và Đề tài NCKHSPUD Sinh học 12 (Phần I)

Định dạng: word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

Xem tiếp...

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC

Mô tả: TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ  MÔN SINH HỌC

Chuyên đề: ĐỘT BIẾN

Mã tài liệu: 120402


 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn sinh học lớp 11 - Phần II

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn sinh học lớp 11 - Phần II

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn sinh lớp 11, viết đề tài NCKHSPUD môn sinh lớp 11, viết tiểu luận PPGD môn sinh lớp 11 

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 12 phần X

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 12 phần X
 
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm Toán 12, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 12, tiểu luận PPGD Toán 12

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn sinh học lớp 10 - Phần II

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn sinh học lớp 10 - Phần II

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn sinh lớp 10, viết đề tài NCKHSPUD môn sinh lớp 10, viết tiểu luận PPGD môn sinh lớp 10 

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 12- Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 12

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 12- Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 12
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12, Tiểu luận phương pháp dạy học toán 12, …
Định dạng: word

SKKN Sinh học: Tổ chức học sinh khai thác thông tin từ kênh hình trong sách giáo khoa Sinh học 11

Mô tả chung

Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 11.

Tên SKKN:  Tổ chức học sinh khai thác thông tin từ kênh hình trong sách giáo khoa Sinh học 11

Số trang: 15

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1104001

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 10, đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 10

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 10, đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 10
 
Áp dụng:  Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Viết SKKN Toán THPT
 
SKKN Toán 10, NCKHSPUD Toán 10, SKKN, SKKN Toán THPT, THPT, Khoa sáng kiến kinh nghiệm Toán THPT

Xem tiếp...

SKKN Sinh học: Phương pháp dạy thực hành thí nghiệm môn sinh học THPT giúp học sinh nâng cao kết quả học tập môn Sinh học

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT

Tên SKKN:  Phương pháp dạy thực hành thí nghiệm môn sinh học THPT giúp học sinh nâng cao kết quả học tập môn Sinh học

Số trang: 15

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1104003

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 11 - Phần 3

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 11 - Phần 3

Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về

Nguồn: Sưu tầm trên internet 

Các SKKN, đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 11 trên toán chuyên đề đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức.

Lưu ý: Sử dụng cần đọc kĩ tên trường, tên lớp phần mở đầu và kết thúc...

Xem tiếp...

SKKN sinh học: Nghiên cứu, xây dựng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh học THPT

Mô tả chung

Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT.

Tên SKKN:  Nghiên cứu, xây dựng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh học THPT

Các bản đồ khái niệm môn sinh học được thiết kế theo chương, phần từ lớp 10 đến lớp 12. Bạn có thể tách ra theo từng lớp để nghiên cứu, tham khảo.

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1104002

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 12 - (Phần tiếp theo)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12 - Phần 2

Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về

Các SKKN, đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 12 đã được kiểm duyệt về nội dung, hình thức

Lưu ý:Sử dụng cần đọc kĩ tên trường, tên lớp ở phần mở đầu và kết thúc...để cân nhắc, đối chiếu trong việc áp dụng, vận dụng

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...