thứ 721072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT

SKKN Tiếng Anh: Những hoạt động trên lớp của giáo viên Tiếng Anh trong giờ dạy Tiếng Anh lớp 11 giúp học sinh có kỹ năng viết đoạn văn tốt

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh - THPT

Tên SKKN:  Những hoạt động trên lớp của giáo viên Tiếng Anh trong giờ dạy Tiếng Anh lớp 11 giúp  học sinh có kỹ năng viết đoạn văn tốt

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208005

Xem tiếp...

SKKN Tiếng Anh: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ MỖI GIỜ DẠY TIẾNG ANH TẠI LỚP 12D

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh - THPT

Tên SKKN:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ MỖI GIỜ DẠY TIẾNG ANH TẠI LỚP 12D

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208004

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn THPT (PII)

- Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Ngữ văn  10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

- Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm  Ngữ văn  THPT, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn  THPT, viết Tiểu luận Ngữ văn THPT

Xem tiếp...

Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh bằng việc sử dụng thủ thuật kịch trong giảng dạy Tiếng Anh

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm mônTiếng Anh - THPT

Tên SKKN:  Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh bằng việc sử dụng thủ thuật kịch trong giảng dạy Tiếng Anh

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1208001

Xem tiếp...

Dowload tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Ngữ văn THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Ngữ văn lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word; Font chữ  thống nhất chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 11 (Phần II)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 11  hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 11. Định dạng các sáng kiến kinh nghiệm đều ở dạng word. 

Xem tiếp...

SKKN Ngữ văn: DẠY TẬP LÀM VĂN THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG CÒN BÀI TẬP LÀM VĂN CỦA HỌC SINH CÓ ĐIỂM YẾU KÉM?

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán - Lớp 12

Tên SKKN: DẠY TẬP LÀM VĂN THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG CÒN BÀI TẬP LÀM VĂN CỦA HỌC SINH CÓ ĐIỂM YẾU KÉM?

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1205005

Xem tiếp...

SKKN Ngữ văn: DẠY ĐỌC HIỂU VĂN BẢN BÀI ĐÂY THÔN VĨ DẠ CỦA HÀN MẶC TỬ CÓ SỬ DỤNG PHỐI HỢP MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn THPT

Tên SKKN: DẠY ĐỌC HIỂU VĂN BẢN BÀI ĐÂY THÔN VĨ DẠ CỦA HÀN MẶC TỬ CÓ SỬ DỤNG PHỐI HỢP MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC  TÍCH CỰC 

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1205005

Xem tiếp...

SKKN ngữ văn: Dạy nghị luận xã hội theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy giúp học sinh hiểu và làm bài văn nghị luận xã hội tốt hơn

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm

Đề tài: Dạy  nghị luận xã hội theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy giúp học sinh hiểu và làm bài văn nghị luận xã hội tốt hơn.

Định dạng: Microsoft word

Xem tiếp...

SKKN Ngữ văn: TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI DẠY LÀM VĂN

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn THPT

Tên SKKN: TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI DẠY LÀM VĂN

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1205004

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 12 - Phần III

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 12 - Phần III

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Sinh học  lớp 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.  (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

SKKN Ngữ văn: TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 10 QUA GIỜ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn THPT

Tên SKKN: TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 10 QUA GIỜ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1205003

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT Phần 14

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT Phần 14

Xem tiếp...

SKKN ngữ văn: “Ứng dụng hệ thống Hiclass qua một giờ dạy Tiếng Việt”

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn THPT

Tên SKKN: “Ứng dụng hệ thống Hiclass qua một giờ dạy Tiếng Việt”

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1205002

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT Phần 10

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT Phần 10

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học THPT. 

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 12 (Phần 3)

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 12 (Phần 3) Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 12  hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 12. Định dạng các sáng kiến kinh nghiệm đều ở dạng word.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 6

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 6

 

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn Lớp 10 (PII)

- Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Ngữ văn  10. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

- Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn  10, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn  THPT, viết Tiểu luận Ngữ văn THPT

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11, 12 - Phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11, 12 - Phần 3

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 11, Viết đề tài NCKHSPUD sinh 11...

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 12 (Phần 2)

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 12 (Phần 2) Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 12  hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 12. Định dạng các sáng kiến kinh nghiệm đều ở dạng word.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 3

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...