thứ 721072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học 12 - Phần III

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Hóa học lớp 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học 12 - Phần II

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Hóa học lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. 

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 12

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 12

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT.

Xem tiếp...

Tăng cường sử dụng thí nghiệm thực hành nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí - THPT (Lớp 12)

Tên SKKN:  Tăng cường sử dụng thí nghiệm thực hành nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1207002

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm QLGD THPT Phần 12

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm  QLGD  THPT Phần 12

 Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm  QLGD  THPT và các đề tài NCKHSPUD  QLGD  THPT.

Xem tiếp...

Dạy bài NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION TRONG DUNG DỊCH theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học - THPT (Lớp 12)

Tên SKKN: Dạy bài NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION TRONG DUNG DỊCH theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy.

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1207002

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 11

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 11

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT.

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa THPT, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Hóa học THPT

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệmm  đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Phạm vi: Môn Hóa học lớp 10, 11, 12.

Định dạng của các tài liệu đều ở dạng Microssoft Word, font chữ chuẩn, nội dung đã qua kiểm duyệt, … Tải về có thể  in luôn

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT Phần 11

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT Phần 10

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Lịch sử THPT.

Xem tiếp...

Đề tài NCKHSPUD: Nâng cao kết quả học tập môn Hóa học thông qua việc sử dụng các phương pháp giải nhanh bài tập hữu cơ lớp 11 Ban Khoa học Tự nhiên

Mô tả chung

Thể loại: Đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng môn Hóa học - THPT - Lớp 11

Tên đề tài: Nâng cao kết quả học tập môn Hóa học thông qua việc sử dụng các phương pháp giải nhanh bài tập hữu cơ lớp 11 Ban Khoa học Tự nhiên

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1103001

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục - Quốc phòng THPT Phần 10

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục - Quốc phòng THPT Phần 10

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục - Quốc phòng THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Thể dục - Quốc phòng THPT.

Xem tiếp...

DÙNG THÍ NGHIỆM ĐỂ TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ NHẰM GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học - THPT (Lớp 12)

Tên SKKN: DÙNG THÍ NGHIỆM ĐỂ TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ  NHẰM GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1203005

Xem tiếp...

5 bài giảng Chính trị dành cho chính trị viên Dân quân, Tự vệ, CQQS cấp quận, tỉnh

5 Bài giảng Chính trị dành cho chính trị viên Dân quân, Tự vệ 

Áp dụng:  Nộp hội thao, hội thi giáo án, ra quân huấn luyện, giảng bài cho lực lượng dân quân, tự vệ, cấp xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, quận đội, tỉnh đội, ...

Tải về dùng được luôn (Lưu ý cần sửa tên Chính trị viên, đơn vị ở trang bìa)

Xem tiếp...

SKKN Hóa học: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC ĐỂ DẠY HỌC HOÁ HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học - THPT (Lớp 12)

Tên SKKN: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC ĐỂ DẠY HỌC HOÁ HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1203004

Xem tiếp...

SKKN môn Tin học THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học lớp 10, 11, 12.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT Phần 10

- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Hóa học THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí THPT Phần III

- Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Vật lí 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

- Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm  Vật lí   THPT, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí  THPT, viết Tiểu luận Vật lí  THPT

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT Phần 14

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT Phần 14

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm tin học THPT (Phần 3)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học lớp 10, 11, 12.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục THPT Phần 12

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục THPT Phần 12

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm thế dục quốc phòng phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm thế dục quốc phòng phần 3

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Thể dục - Quốc phòng an ninh ớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word, Font  chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...