Thứ 622062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 6 - Phần 3

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 6 - Phần 3

ĐỊnh dạng word

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm Sinh học lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD SInh học lớp 6 ...

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 6 - Phần 4

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 6 - Phần 4

Định dạng: word

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm Sinh học lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD SInh học lớp 6 ...

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm Sinh học 7

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 7 Các SKKN, đề tài NCKHSPUD Sinh học 7 đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn SInh học lớp 7 đề tài NCKHSPUD môn Sinh học lớp 7 (Phần I).

Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh 7 đều ở dạng Microsoft word (Chỉnh sửa được) và chuẩn font unicode.

Sử dụng: Sử dụng các SKKN Sinh 7 hoặc đề tài NCKHSPUD sinh 7trong giảng dạy, tham khảo học tập, viết tiểu luận Phương pháp dạy học sinh học lớp 7

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 8 - Phần 4

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 8 - Phần 4

Định dạng: word

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 8, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 8, ...

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 8 - In được luôn (Phần I)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 8

Các SKKN, đề tài NCKHSPUD Sinh học 8 đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 8 và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học lớp 8 Phần I).

Các  Sáng kiến kinh nghiệm Sinh 8 đều ở dạng Microsoft word (Chỉnh sửa được) và chuẩn font unicode.

Sử dụng: Sử dụng các SKKN Sinh 8 hoặc đề tài NCKHSPUD sinh 8 trong giảng dạy, tham khảo học tập, viết tiểu luận Phương pháp dạy học sinh học lớp 8.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 7 - Phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 7 - Phần 3

Định dạng: word

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD sinh học lớp 7 ...

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 9- In được luôn (Phần II)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm  Sinh học lớp 9. Các SKKN, đề tài NCKHSPUD Sinh học 9 đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức.

Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 9 và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học lớp 9 (Phần I). Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 9 đều ở dạng Microsoft word (Chỉnh sửa được) và chuẩn font unicode.

Sử dụng: Sử dụng các SKKN Sinh học lớp 9 hoặc đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 trong giảng dạy, tham khảo học tập, viết tiểu luận Phương pháp dạy học Sinh học lớp 9

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9 - Phần 3

Kho sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9 - Phần 3

Định dạng: word

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ....

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN - Đề tài NCKHSP môn sinh lớp 6

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 6, Viết Tiểu luận PPGD Sinh học 6, …

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9 - Phần 5

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9 - Phần 5

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ...

Xem tiếp...

In luôn Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6 (Phần 2)

Dưới đây là tuyển tập SKKN - đề tài NCKHSPUD sinh học lớp 6 - Phần 2. Các sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6 hoặc đề tài NCKHSP sinh học 6 đều có định dạng word (Sửa được). Áp dụng: Các SKKN Sinh học 6 có thể sử dụng tham khảo viết Tiểu luận Sinh học hoặc in luôn.

Xem tiếp...

loading...