Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm Địa lí lớp 6 (PI)

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm Địa lí lớp 6 (PI)

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Tài liệu chỉ nên sử dụng để tham khảo

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 9

Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 9

Định dạng: Word

Đã qua kiểm duyệt

Dùng tham khảo

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 5

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 5

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 7

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9

Định dạng: word

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 6

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 6

ĐỊnh dạng:  word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

 

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 8 - Phần 12

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 8 - Phần 12

Định dạng word

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 4

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 4

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9, đề tài NCKHSPUD Hóa 9– in luôn

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Hóa 9 và đề tài nghiên cứu Hóa học lớp 9.

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục công dân 9 - Phần III

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục công dân  9 - Phần III

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN GDCD lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 9

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Đề tài NCKHSPUD Hóa 8

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Đề tài NCKHSPUD Hóa 8

 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiên kinh nghiệm GDCD lớp 8 - Phần 5

Kho Sáng kiên kinh nghiệm GDCD lớp 8 - Phần 5

Định dạng: word

Đã qua thẩm định

 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 7 - Phần 5

Kho Sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 7 - Phần 5

Định dạng: word

Đã qua kiểm định

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm môn GDCD lớp 6- Phần 3

Kho sáng kiến kinh nghiệm môn GDCD lớp 6- Phần 3

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 9

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 9

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 7

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 7

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 8

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 8

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 6

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 6

Định dạng word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 8

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 8

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8-Phần 5

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8-Phần 5

Định dạng: word

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 7

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 7

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9 phần IV

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9 phần IV

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 9, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 9, viết tiểu luận PPGD Hóa 9

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt 

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...