Thứ 417012018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm-đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 9

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 9 (Vật lí THCS Áp dụng:Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Vật lí

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Vật lí lớp 9

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD Môn Vật lí lớp 8

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm-đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 6

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 6 (Vật lí THCS)

Áp dụng: Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Vật lí

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 7

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9

Định dạng: word

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9, đề tài NCKHSPUD Lịch sử 9 – in được luôn

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9, đề tài NCKHSPUD Lịch sử 9 – in được luôn

Dưới đây là Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9, đề tài NCKHSPUD Lịch sử 9 .

Các SKKN Lịch sử 9 và đề tài NCKHSPUD Lịch sử 9 đều ở dạng word, in được luônÁp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.

Không cần đăng ký-đăng nhập, tải về có thể in luôn

STT

Tên SKKN – Đề tài NCKHSPUD môn Lịch sử lớp 9

Tải về

1 Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9:  PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG TIẾT DẠY HỌC LỊCH SỬ .

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.

Tải về

2 Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: GIẢI PHÁP PHỤC VỤ CHO VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BÀI 28 – XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965)” LỚP 9, TRƯỜNG THCS.

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.

Tải về
3 Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP LỊCH SỬ LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.

Tải về
4 Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ9

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.

Tải về
5 Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI “BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT” (LỊCH SỬ LỚP 9)

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.

Tải về
6 Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TẠO HÌNH DẠY LỊCH SỬ 9”

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.

Tải về
7 Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: MỘT SỐ GỢI Ý GIÚP HỌC SINH  KHAI THÁC NỘI DUNG BÀI HỌC  THÔNG QUA KÊNH HÌNH MÔN LỊCH SỬ 9.

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.

Tải về
8 Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: GÓP PHẦN NÂNG CAO NHẬN THỨC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH QUA BÀI DẠY “CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC”(1965 – 1968) – BÀI 19 – TIẾT 1 (LỊCH SỬ LỚP 9 TẬP 2)

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.

Tải về
9 Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP LỊCH SỬ LỚP 9 ĐỂ NÂNG CAO NHẬN THỨC LỊCH SỬ CHO HỌC SINH CUỐI CẤP ĐẢM BẢO CHO CÁC EM CÓ ĐỦ HÀNH TRANG KIẾN THỨC ĐỂ BƯỚC VÀO CẤP HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.

Tải về
10 Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: “SỬ DỤNG ĐỒ DỰNG TRỰC QUAN ĐIỆN TỬ TRONG GIỜ HỌC LỊCH SỬ LỚP 9″.

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.

Tải về
11 Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 9 BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.

Tải về
12 Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH  TRONG  GIẢNG DẠY LỊCH SỬ

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.

Tải về

SKKN, SKKN THCS, THCS, SKKN Lịch sử 9, NCKHSPUD Lịch sử 9, Kho sáng kiến kinh nghiệm lịch sử 9

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 12

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 12

ĐỊnh dạng: word 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 8, Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 8

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 8, Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 8
 
Các Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 8 hoặc đề tài NCKHSPUD Lịch sử 8 đều ở dạng word

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 8 - Phần 12

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 8 - Phần 12

Định dạng word

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 7-Đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 7

Kho sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 7-Đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 7
 
Dưới đây là tuyển tập SKKN Lịch sử lớp 7, Đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 7.
 
Các SKKN Lịch sử lớp 7 đều ở dạng word, tải về có thể in luôn

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 13

Kho  sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 13

ĐỊnh dạng: word

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, đề tài NCKHSP môn Lịch sử lớp 6 (In luôn)

Tuyển tập SKKN, đề tài NCKHSP môn Lịch sử lớp 6 (In luôn)
 
Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 6, viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết tiểu luận PPGD lịch sử 6.

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 05

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 4

Định dạng: word

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 7

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 7

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt 

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 15

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 5

Định dạng: word

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 6

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 6

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt và dùng để tham khảo

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 8 (PI)

Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 8 (PI)

Định dạng: Word

Đã qua kiểm duyệt

Dũng tham khảo

 

 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử lớp 9 (PI)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử lớp 9 (PI)

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 3

Kho  sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 3

ĐỊnh dạng: word

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm lịch sử 9

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm lịch sử 9

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 4

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 4

Định dạng: word

Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 9

Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 9

Định dạng: Word

Đã qua kiểm duyệt

Dùng tham khảo

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 2

Kho sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 9 - Phần 2

ĐỊnh dạng: word

Xem tiếp...

loading...