Thứ 622062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 9 (Phần 3)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 9 (Phần 3)

Áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm toán 9, viết Tiểu luận Toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9 ,. ….

Định dạng: word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 6 (Phần 1)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 6. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7 phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7 phần 3

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Ngữ văn 7, Viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, Viết đề tài NCKHSPUD ngữ văn 7

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Toán 6, Đề tài NCKHSPUD Toán 6

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Toán 6, Đề tài NCKHSPUD Toán 6
 
Dưới đây là Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Toán 6, Đề tài NCKHSPUD Toán 6.
 
Các SKKN Toán 6 và đề tài NCKHSPUD Toán 6 đều ở dạng word, sửa được.

Kho sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 9 THCS in luôn

Kho  sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 9 THCS in luôn
Định dạng word, sửa được
Đã qua kiểm duyệt nội dung và hình thức
Áp dụng: Viết SKKN Ngữ văn 9, Viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 9, Viết tiểu luận PPDH Ngữ văn 9 …..

Tuyển tập SKKN Toán 6- Đề tài NCKHSPUD Toán 6

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 6.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Ngữ văn lớp 7 - in được luôn

Tuyển tập SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Ngữ văn lớp 7 - in được luôn
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
(Tải về mà không cần đăng kí - đăng nhập)

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 6 - Phần IV

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 6 - Phần III

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 6, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 6, Viết tiểu luận PPGDToán 6.

Đã qua kiểm duyệt nội dung

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN-đề tài NCKHSPUD môn Ngữ văn lớp 8

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 8 - THCS

Định dạng của mỗi SKKN: Microsoft word

Các SKKN đã được kiểm duyệt về hình thức và nội dung

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 8 - Phần 5

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 9. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word.

 

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 9 (Phần 1)

Mô tả chung:

Thể loại:

Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 9 (Ngữ văn THCS)

Áp dụng:  Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Ngữ văn 

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 9

 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 9 - Phần 4

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 9 - Phần 4

Áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, viết tiểu luận PPGD Toán 9

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Ngữ văn lớp 7 (PII)

Tuyển tập SKKN Ngữ văn lớp 7 (PII)

Định dạng Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt 

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm - NCKHSPUD Văn 6: Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 6, NCKHSPUD Ngữ văn 6

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn - Lớp 6

Áp dụng: Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, tham khảo để học tập, Viết Tiểu luận môn Ngữ văn các chuyên ngành.

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Ngữ văn 6-8

Sáng kiến kinh nghiệmđề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 6-8 (Ngữ văn THCS)

Áp dụng:  Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấmSKKN, viết tiểu luận PPGD môn Ngữ văn 6-8

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 6-8

 

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 7 (Phần III)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 7 hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 7. Định dạng các sáng kiến kinh nghiệm đều ở dạng word. 

Xem tiếp...

Dowload sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 9

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Môn Vật lí  lớp 9 (Vật lí THCS)

Áp dụng:  Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Vật lí lớp 9

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 9 (Phần 3)

Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 9 (Ngữ văn THCS)

Áp dụng:  Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Ngữ văn 9

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 9

Xem tiếp...

DOWLOAD kho SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN VẬT LÍ LỚP 7- SKKN VẬT LÍ THCS (PI)

KHO sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn Vật lí lớp 7 "Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về

Nguồn: Tổng hợp

Các SKKN, đề tài NCKHSPUD môn Vật lí lớp 7 đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 9 (Phần 2)

Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 9 (Ngữ văn THCS)

Áp dụng:  Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Ngữ văn 

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 9

Xem tiếp...

Bộ sưu tập sáng kiên kinh nghiệm Vật lí lớp 6

Bộ sưu tập sáng kiên kinh nghiệm Vật lí lớp 6

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 6, Viết tiểu luận PPGD Vật lí 6

Xem tiếp...

loading...