Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Quản lí giáo dục - Phần 5

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Quản lí giáo dục

Định dạng: word

Đã kiểm duyệt

Xem tiếp...

19 Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác chủ nhiệm lớp. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Quản lí giáo dục - Phần 6

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Quản lí giáo dục - Phần 5

Định dạng word

Đã qua thẩm định cấp tỉnh

Xem tiếp...

Kho đề tài SKKN, NCKHSPUD CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 1- PHẦN 2

DANH MỤC Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN,  CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 1- PHẦN 2

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm khối văn phòng trường học

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác văn phòng, thư viện, thiết bị thí nghiệm, ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

DANH MỤC 1001 SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM - ĐỀ TÀI NCKH KHỐI VĂN PHÒNG VĂN THU-KẾ TOÁN - TẠP VỤ - BẢO VỆ - BẾP -THỦ QUĨ ....)

Xem tiếp...

loading...