Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn Sinh THCS Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 8 - Phần 4

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 8 - Phần 4

Được đăng ngày Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 20:32
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 8 - Phần 4

Định dạng: word

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 8, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 8, ...

 

 

STT

Tên sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 8

Tải về

  SKKN sinh học 8, NCKHSPUD sinh học 8, SKKN sinh học, NCKHSPUD sinh học  
6

SKKN Sinh học 8, NCKHSPUD Sinh học 8: Áp dụng phương pháp quan sát trong giảng dạy sinh học 8

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 8, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 8, ...

Tải SKKN

7

SKKN Sinh học 8, NCKHSPUD Sinh học 8: Sử dụng phương pháp trực quan kết hợp với các phương pháp khác để giảng dạy sinh học nhằm phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh trong việc tiếp thu kiến thức môn sinh học

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 8, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 8, ...

Tải SKKN

8

SKKN Sinh học 8, NCKHSPUD Sinh học 8: “Phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các bài thực hành trong chương trình Sinh học 8”

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 8, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 8, ...

Tải SKKN

9

SKKN Sinh học 8, NCKHSPUD Sinh học 8: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC: “NÊU VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG HÌNH THỨC THẢO LUẬN NHÓM” MÔN SINH LỚP 8

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 8, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 8, ...

 

Tải SKKN

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...