Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH SKKN Tiểu học SKKN khác Tiểu học Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD các môn Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 5

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD các môn Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 5

Được đăng ngày Chủ nhật, 21 Tháng 8 2016 15:33
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mô tả chung:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Các môn Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 5

Áp dụng: Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN.


Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD các môn Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 5

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)

STT

                                    TÊN SKKN              

TẢI VỀ LINK1

TẢI VỀ LINK2

0503001

SKKN: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 5

Download 1

Download 2

0503002

 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 5

Download 1

Download 2

0503003

 SKKN: GIÚP HỌC SINH LỚP 5 BIẾT GIỮ GÌN SỨC KHOẺ QUA PHÂN MÔN SỨC KHOẺ

Download 1

Download 2

0503004

 SKKN: KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH BIỂU DIỄN CHO HỌC SINH LỚP 4 + 5

Download 1

Download 2

0503005

 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ DẠY TỐT PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 5

Download 1

Download 2

0503006

 

Download 1

Download 2

0503007

 

Download 1

Download 2

0503008

 

Download 1

Download 2

0503009

 

Download 1

Download 2

0503010

 

Download 1

Download 2

0503011

 

Download 1

Download 2

0503012

 

Download 1

Download 2

0503013

 

Download 1

Download 2

0503014

 

Download 1

Download 2

0503015

 

Download 1

Download 2

0503016

 

Download 1

Download 2

0503017

 

Download 1

Download 2

0503018

 

Download 1

Download 2

0503019

 

Download 1

Download 2

0503020

 

Download 1

Download 2

Còn nữa, đang cập nhật ...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...