Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Tiểu học SKKN các môn Tiểu học Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD các môn Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 3 -PII

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD các môn Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 3 -PII

Được đăng ngày Thứ năm, 25 Tháng 8 2016 19:19
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD các môn Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 2 -PII

Mô tả chung:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Các môn Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 2

Áp dụng: Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN.

Files:

SKKN lớp 3: KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THTH

SKKN lớp 3: KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THTH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lớp 3, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng lớp 3, viết tiểu luận PPGD lớp 3

 
  Filesize 346.62 KB Download 636

SKKN lớp 3: ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3 QUA "TRÒ CHƠI SẮM VAI".

SKKN lớp 3: ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3 QUA "TRÒ CHƠI SẮM VAI".

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lớp 3, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng lớp 3, viết tiểu luận PPGD lớp 3

 
  Filesize 309.73 KB Download 573

SKKN lớp 3: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH LỚP 3
 
  Filesize 300.43 KB Download 421

SKKN lớp 3: BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HỌC LỰC YẾU CHO HỌC SINH LỚP 3
 
  Filesize 296.56 KB Download 477

SKKN lớp 3: ỨNG DỤNG CNTT TRONG VIỆC GIẢNG DẠY MÔN TNXH LỚP 3
 
  Filesize 309.38 KB Download 574

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...