Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Tiểu học SKKN các môn Tiểu học Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD các môn Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 1 -PII

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD các môn Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 1 -PII

Được đăng ngày Thứ hai, 22 Tháng 8 2016 15:05
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD các môn Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 1 -PII

Mô tả chung:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Các môn Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 3

Áp dụng: Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN.

Files:

SKKN, NCKGSPUD lớp 1: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TIẾNG ANH TIỂU HỌC
 
  Filesize 3.73 MB Download 668

SKKN, NCKGSPUD lớp 1: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH LỚP 1 VẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI.
 
  Filesize 310.76 KB Download 378

SKKN, NCKGSPUD lớp 1: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP MỘT
 
  Filesize 302.64 KB Download 694

SKKN, NCKGSPUD lớp 1: PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN NỀN NẾP HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 1
 
  Filesize 337.99 KB Download 635

SKKN, NCKGSPUD lớp 1: PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNGVẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI CHO HỌC SINH LỚP 1
 
  Filesize 297.94 KB Download 366

SKKN, NCKGSPUD lớp 1: KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG GIỜ DẠY ĐẠO ĐỨC Ở LỚP 1, 2, 3
 
  Filesize 313.76 KB Download 559

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...