Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Tiểu học SKKN các môn Tiểu học TUYỂN TẬP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIỂU HỌC (PII)

TUYỂN TẬP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIỂU HỌC (PII)

Được đăng ngày Thứ hai, 22 Tháng 8 2016 22:13
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

TUYỂN TẬP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIỂU HỌC (PII)

Định dạng Word

Đã qua kiểm duyệt nội dung

Giải nén bằng winrar

Files:

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Một số phương pháp để hướng dẫn học sinh Lớp 1 học tốt phần giải toán có lời văn

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Một số phương pháp để hướng dẫn học sinh Lớp 1 học tốt phần giải toán có lời văn

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 205.66 KB Download 449

SKKN Tiểu học: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ HỌC CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4 NHƯ THẾ NÀO?

SKKN Tiểu học: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ HỌC CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4 NHƯ THẾ NÀO?

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học, Viết đề tài NCKHSPUD Tiểu học, Viết Tiểu luận PPGD Tiểu học …

 
  Filesize 271.4 KB Download 500

SKKN Tiểu học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ HỌC CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4

SKKN Tiểu học: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ HỌC CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học, Viết đề tài NCKHSPUD Tiểu học, Viết Tiểu luận PPGD Tiểu học …

 
  Filesize 205.42 KB Download 470

SKKN Tiểu học: Một vài biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 3 trong giờ Tập đọc

SKKN Tiểu học: Một vài biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 3 trong giờ Tập đọc

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học, Viết đề tài NCKHSPUD Tiểu học, Viết Tiểu luận PPGD Tiểu học …

 
  Filesize 161.99 KB Download 599

SKKN Tiểu học: MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 5 LUYỆN TẬP TU TỪ SO SÁNH TRONG VĂN MIÊU TẢ

SKKN Tiểu học: MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 5 LUYỆN TẬP TU TỪ SO SÁNH TRONG VĂN MIÊU TẢ

       Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học, Viết đề tài NCKHSPUD Tiểu học, Viết Tiểu luận PPGD Tiểu học …

 
  Filesize 151.7 KB Download 434

SKKN Tiểu học: “Nâng cao chất lượng dạy học phân môn Địa lí lớp 4 thông qua việc sử dụng bản đồ (lược đồ) và trò chơi”.

SKKN Tiểu học: “Nâng cao chất lượng dạy học phân môn Địa lí lớp 4 thông qua việc sử dụng bản đồ (lược đồ) và trò chơi”.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học, Viết đề tài NCKHSPUD Tiểu học, Viết Tiểu luận PPGD Tiểu học …

 
  Filesize 230.44 KB Download 480

SKKN Tiểu học: "PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP GDKN SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

SKKN Tiểu học: "PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP GDKN SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học, Viết đề tài NCKHSPUD Tiểu học, Viết Tiểu luận PPGD Tiểu học …

 
  Filesize 112.2 KB Download 535

SKKN Tiểu học: Một vài kinh nghiệm gây hứng thú trong giờ học tiếng Anh qua các trò chơi lớp 5.

SKKN Tiểu học: Một vài kinh nghiệm gây hứng thú trong giờ học tiếng Anh qua các trò chơi lớp 5.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học, Viết đề tài NCKHSPUD Tiểu học, Viết Tiểu luận PPGD Tiểu học …

 
  Filesize 112.79 KB Download 829

SKKN Tiểu học: Kinh nghiệm sử dụng một số thủ thuật gây hứng thú cho học sinh lớp 4 khi học Tiếng Anh

SKKN Tiểu học: Kinh nghiệm sử dụng một số thủ thuật gây hứng thú cho học sinh lớp 4 khi học Tiếng Anh

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học, Viết đề tài NCKHSPUD Tiểu học, Viết Tiểu luận PPGD Tiểu học …

 
  Filesize 195.48 KB Download 840

SKKN Tiểu học: “Phương pháp củng cố kiến thức Tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi”

SKKN Tiểu học: “Phương pháp củng cố kiến thức Tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi”

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học, Viết đề tài NCKHSPUD Tiểu học, Viết Tiểu luận PPGD Tiểu học …

 
  Filesize 245.91 KB Download 752

SKKN Tiểu học: “Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp môn tiếng Anh cho học sinh Tiểu học”.

SKKN Tiểu học: “Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp môn tiếng Anh cho học sinh Tiểu học”.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học, Viết đề tài NCKHSPUD Tiểu học, Viết Tiểu luận PPGD Tiểu học …

 
  Filesize 99.09 KB Download 653

SKKN Tiểu học: Một số biện pháp chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn chính tả ở bậc Tiểu học

SKKN Tiểu học: Một số biện pháp chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn chính tả ở bậc Tiểu học

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học, Viết đề tài NCKHSPUD Tiểu học, Viết Tiểu luận PPGD Tiểu học …

 
  Filesize 191.63 KB Download 518

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...