Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Tiểu học SKKN các môn Tiểu học SKKN khoa - Sử - Địa - TD - Tin - Anh .. Tiểu học

SKKN khoa - Sử - Địa - TD - Tin - Anh .. Tiểu học

Được đăng ngày Thứ năm, 03 Tháng 8 2017 13:33
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

SKKN khoa - Sử - Địa - TD - Tin - Anh .. Tiểu học

 


 

STT

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD Tiếng Việt Lớp 5 Số trang

Tải về

1 Đề tài NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 5: Nâng cao kết quả viết văn tả ngoại hình cho học sinh lớp 5 Trường tiểu học  xxx  thông qua hình ảnh trực quan trong dạy phân môn Tập làm văn

21

Tải về
2 Đề tài NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 5: Một số biện pháp đã áp dụng nhằm giúp học sinh học tốt kiểu bài miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp Năm

25

Tải về
3 Đề tài NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 5: Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Giải pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt các bài tập làm văn tả cảnh

25

Tải về
4 Đề tài NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 5: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa.

 

23

Tải về
5 Đề tài NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 5: Biện pháp nâng cao kĩ năng phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa cho học sinh trong phân môn Luyện từ và câu lớp 5.

37

Tải về

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...