Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Tin, TD, khác ... Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT (PIII)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT (PIII)

Được đăng ngày Chủ nhật, 11 Tháng 9 2016 21:02
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT (PIII)

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

Files:

SKKN GDCD THPT: Dạy GDCD bám sát GD Kỹ năng sống
 
  Filesize 920.06 KB Download 3210

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI GIẢNG MÔN GDCD

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI GIẢNG MÔN GDCD

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 
  Filesize 251.65 KB Download 3891

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: KĨ THUẬT DẠY HỌC MÔN GDCD THEO PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: KĨ THUẬT DẠY HỌC MÔN GDCD THEO PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 
  Filesize 295.97 KB Download 2051

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: Phương pháp đặt vấn đề có tình huống trong giảng dạy môn giáo dục công dân khối 11 giúp nâng cao tính hứng thú và khả năng phát hiện vấn đề cho học sinh

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: Phương pháp đặt vấn đề có tình huống trong giảng dạy môn giáo dục công dân khối 11 giúp nâng cao tính hứng thú và khả năng phát hiện vấn đề cho học sinh

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 
  Filesize 264.43 KB Download 1939

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: Sử dụng phương tiện và thiết bị dạy bài Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường giúp nâng cao ý thức của học sinh trong vấn đề bảo vệ môi trường.

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: Sử dụng phương tiện và thiết bị dạy bài Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường giúp nâng cao ý thức của học sinh trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 
  Filesize 302.53 KB Download 1957

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP “TRÒ CHƠI” TRONG DẠY HỌC NHẰM KHAI THÁC TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA HỌC SINH VÀ NÂNG CAO HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC MÔN GDCD

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP “TRÒ CHƠI” TRONG DẠY HỌC NHẰM KHAI THÁC TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA HỌC SINH VÀ NÂNG CAO HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC MÔN GDCD

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 
  Filesize 281.72 KB Download 2208

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 
  Filesize 307.15 KB Download 1300

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: “Dạy và học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông hiện nay như thế nào?

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: Dạy và học môn giáo dục công dân  ở trường trung học phổ thông hiện nay như thế nào?

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 
  Filesize 246 KB Download 941

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GDCD ĐỂ NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN GDCD CHO HỌC SINH

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GDCD ĐỂ NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN GDCD CHO HỌC SINH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 
  Filesize 336.84 KB Download 1701

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: GÓP PHẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN GDCD THÔNG QUA ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: GÓP PHẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN GDCD THÔNG QUA ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 
  Filesize 422.29 KB Download 1243

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: Đổi mới phương pháp dạy bài 10- GD CD lớp 12- Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại theo hướng tích cự hóa hoạt động của học sinh nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: Đổi mới phương pháp dạy bài 10- GD CD lớp 12- Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại theo hướng tích cự hóa hoạt động của học sinh nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 
  Filesize 261.11 KB Download 741

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG SỐNG TỐT CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA VIỆC TIẾP THU BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA HỌC SINH

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG SỐNG TỐT CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA  VIỆC TIẾP THU BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA HỌC SINH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 
  Filesize 337.94 KB Download 1130

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: Giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống phạm trù “Hạnh phúc” môn Giáo dục công dân 10 trường THPT góp phần nâng cao nhận thức về giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: Giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống phạm trù “Hạnh phúc” môn Giáo dục công dân 10 trường THPT góp phần nâng cao nhận thức về giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 

 
  Filesize 382.62 KB Download 1030

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: Thiết kế giáo ánmôn GDCD lớp 12 thể hiện hoạt động tích cực của học sinh

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: Thiết kế giáo ánmôn GDCD lớp 12  thể hiện hoạt động  tích cực của học sinh

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 
  Filesize 442.66 KB Download 816

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: GIẢNG DẠY MÔN GDCD LỚP 10 CÙNG VỚI VIỆC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: GIẢNG DẠY MÔN GDCD LỚP 10 CÙNG VỚI VIỆC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 
  Filesize 336.05 KB Download 987

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: THỰC HIỆN NGOẠI KHÓA VỚI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT GÓP PHẦN NÂNG CAO TÍNH THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN GDCD

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: THỰC HIỆN NGOẠI KHÓA VỚI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT GÓP PHẦN NÂNG CAO TÍNH THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN GDCD

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 
  Filesize 267.75 KB Download 1248

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG GIẢNG DẠY GDCD GÓP PHẦN PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH MÔN GDCD

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG GIẢNG DẠY GDCD GÓP PHẦN PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH MÔN GDCD

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

 
  Filesize 267.9 KB Download 1059

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...