Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Tin, TD, khác ... Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 12

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 12

Được đăng ngày Thứ ba, 04 Tháng 10 2016 16:13
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 12

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT.

 


Các Sáng kiến kinh nghiệm Tin học THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Tin học THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Tin học THPT(SKKN Tin học THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Tin học THPT (NCKHSPUD Tin học THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Tin học THPT, Nghiên cứu tự học môn Tin học, Viết Tiểu luận Tin học (Tiểu luận Tin học ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Tin học . ...

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Tin học in luôn, đề tài NCKHSPUDTin học in được luôn ... )

Danh mục, Tin học, SKKN Tin học, NCKHSPUD Tin học

STT Tên SKKN Tin học THPT Tải về
1 SKKN Tin học 11 THPT [HOT]: Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh để giải các bài toán có điều kiện

Tải về

2

SKKN Tin học THPT [HOT]: Đánh giá tiết dạy

có sử dụng công nghệ thông tin

Tải về

3

SKKN Tin học 10 THPT [HOT]Sử dụng bảng các thiết bị vật lí máy tính để mô tả trực quan

 

Tải về

4 SKKN Tin học 11 THPT [HOT]: “Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn Tin học”

Tải về

5

SKKN Tin học 11 THPT [HOT]: Nâng cao khả năng tư duy thuật toán trong cấu trúc lặp môn tin học lớp 11

 

Tải về

 

Còn nữa

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...