Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Tin, TD, khác ... Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT (PII)

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT (PII)

Được đăng ngày Thứ bảy, 10 Tháng 9 2016 23:17
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Files:

SKKN Tin học: Dạy học tin học 11 theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh để nâng cao hiệu quả giờ dạy môn Tin học lớp 11
 
  Filesize 888.66 KB Download 4628

SKKN môn Tin học:KỶ NĂNG HỌC THUẬT TOÁN

SKKN môn Tin học:KỶ NĂNG HỌC THUẬT TOÁN

 
  Filesize 69.52 KB Download 3411

SKKN môn Tin học:BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIN HỌC LỚP 9

SKKN môn Tin học:BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIN HỌC LỚP 9

 
  Filesize 306.24 KB Download 2020

SKKN môn Tin học:SỬ DỤNG HÌNH ẢNH ĐỂ HỌC CÁC TỪ KHOÁ VÀ MỘT SỐ LỆNH TRONG PASCAL

SKKN môn Tin học:SỬ DỤNG HÌNH ẢNH ĐỂ HỌC CÁC TỪ KHOÁ VÀ MỘT SỐ LỆNH TRONG PASCAL

 
  Filesize 158.33 KB Download 2452

SKKN môn Tin học:GỢI ĐỘNG CƠ CHO HỌC SINH TRONG VIỆC DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH CON

SKKN môn Tin học:GỢI ĐỘNG CƠ CHO HỌC SINH TRONG VIỆC      DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH CON

 
  Filesize 86.41 KB Download 1455

SKKN môn Tin học:MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

SKKN môn Tin học:MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

 
  Filesize 68.64 KB Download 2181

SKKN môn Tin học:NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC TIN HỌC

SKKN môn Tin học:NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC TIN HỌC

 
  Filesize 182.26 KB Download 2612

SKKN môn Tin học:“SỬ DỤNG CÁC VÍ DỤ THỰC TẾ ĐỂ PHÂN TÍCH YÊU CẦU LẬP TRANG TÍNH”.

SKKN môn Tin học:“SỬ DỤNG CÁC VÍ DỤ THỰC TẾ ĐỂ PHÂN TÍCH YÊU CẦU LẬP TRANG TÍNH”.

 
  Filesize 275.76 KB Download 1334

SKKN môn Tin học:“MỘT SỐ KINH NGHIỆM THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E-LEARNING”

SKKN môn Tin học:“MỘT SỐ KINH NGHIỆM THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E-LEARNING”

 
  Filesize 670.51 KB Download 2111

SKKN môn Tin học:MỘT SỐ THUẬT TOÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN

SKKN môn Tin học:MỘT SỐ THUẬT TOÁN  HÌNH HỌC CƠ BẢN

 
  Filesize 123 KB Download 1158

SKKN môn Tin học:“ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM PAPERPORT 11, ADOBE ACROBAT 9, PDF-VIEWER PRO VÀO VIỆC TẠO LẬP SÁCH ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG THPT”.

SKKN môn Tin học:“ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM PAPERPORT 11, ADOBE ACROBAT 9, PDF-VIEWER PRO VÀO VIỆC TẠO LẬP SÁCH ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG THPT”.

 
  Filesize 139.86 KB Download 977

SKKN môn Tin học: “XÂY DỰNG MÔ HÌNH MẠNG BOOT-ROM ĐỂ QUẢN LÍ PHÒNG MÁY HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM”

SKKN môn Tin học: “XÂY DỰNG MÔ HÌNH MẠNG BOOT-ROM ĐỂ QUẢN LÍ PHÒNG MÁY HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM”

 
  Filesize 291.46 KB Download 1553

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...