Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Tin, TD, khác ... Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục - Quốc phòng THPT Phần 10

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục - Quốc phòng THPT Phần 10

Được đăng ngày Thứ sáu, 30 Tháng 9 2016 08:19
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục - Quốc phòng THPT Phần 10

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục - Quốc phòng THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Thể dục - Quốc phòng THPT.

 

Các Sáng kiến kinh nghiệm Thể dục - Quốc phòng THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Thể dục - Quốc phòng THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.


Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Thể dục - Quốc phòng THPT(SKKN Thể dục - Quốc phòng THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Thể dục - Quốc phòng THPT (NCKHSPUD Thể dục - Quốc phòng THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Thể dục - Quốc phòng THPT, Nghiên cứu tự học môn Thể dục - Quốc phòng, Viết Tiểu luận Thể dục - Quốc phòng (Tiểu luận Thể dục - Quốc phòng ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Thể dục - Quốc phòng . ...

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

(Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Thể dục - Quốc phòng in luôn, đề tài NCKHSPUD Thể dục - Quốc phòng in được luôn ... )

Danh mục, Thể dục - Quốc phòng, SKKN Thể dục - Quốc phòng, NCKHSPUD Thể dục - Quốc phòng

STT Tên SKKN Thể dục - Quốc phòng THPT

Tải về

1 SKKN Thể dục - Quốc phòng 10 THPT: Một số bài tập phát triển sức bền chuyên môn trong chạy cự ly 1500m cho học sinh nam lớp 10 THPT

Tải về

2 SKKN Thể dục - Quốc phòng THPT: Xây dựng phương pháp và lập kế hoạch tập luyện chạy bền cho học sinh trường thpt

Tải về

3

SKKN Thể dục - Quốc phòng THPT: Một số phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng rổ trong trường trung học phổ thông

 

Tải về

4 SKKN Thể dục - Quốc phòng THPT: Phương pháp giảng dạy và huấn luyện đội tuyển chạy cự ly trung bình ở trường THPT

Tải về

5 SKKN Thể dục - Quốc phòng THPT: Sử dụng các bài tập bổ trợ để học kỹ thuật và nâng cao thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng

Tải về

 

Còn nữa

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...