Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Tin, TD, khác ... Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm QLGD THPT Phần 12

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm QLGD THPT Phần 12

Được đăng ngày Thứ ba, 04 Tháng 10 2016 16:12
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm  QLGD  THPT Phần 12

 Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm  QLGD  THPT và các đề tài NCKHSPUD  QLGD  THPT.

 

Các Sáng kiến kinh nghiệm  QLGD THPT hoặc đề tài NCKHSPUD  QLGD  THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.


Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm  QLGD  THPT(SKKN  QLGD  THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD  QLGD  THPT (NCKHSPUD  QLGD  THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác  QLGD  THPT, Nghiên cứu tự học  QLGD  , Viết Tiểu luận  QLGD  (Tiểu luận  QLGD) hoặc tham khảo dạy và học tốt  QLGD  . ...

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN  QLGD  in luôn, đề tài NCKHSPUD  QLGD  in được luôn ... )

Danh mục, QLGD, SKKN QLGD  , NCKHSPUD QLGD 

STT Tên SKKN  QLGD  THPT

Tải về

1 SKKN  QLGD THPT [HOT]: Một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT  XXX

Tải về

2 SKKN  QLGD THPT [HOT]: Một số kinh nghiệm: đối với việc kiểm tra, đánh giá giờ dạy trên lớp của giáo viên trường thpt

Tải về

3 SKKN  QLGD THPT [HOT]Một số biện pháp  nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị dạy học tại trường THPT

Tải về

4 SKKN  QLGD THPT [HOT]: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí tài chính, tài sản ở trường THPT

Tải về

5 SKKN  QLGD THPT [HOT]: Tăng cường công tác dự giờ của BGH và tổ chuyên môn - giải pháp  để giáo viên tích cực tổ chức hoạt động nhóm trong giờ học tại trường THP

Tải về

 

Còn nữa

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...