Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Tin, TD, khác ... Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT Phần 14

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT Phần 14

Được đăng ngày Thứ tư, 05 Tháng 10 2016 21:02
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT Phần 14

 

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT và các đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT(SKKN Lịch sử THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử THPT (NCKHSPUD Lịch sử THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Lịch sử THPT, Nghiên cứu tự học Lịch sử , Viết Tiểu luận Lịch sử (Tiểu luận Lịch sử) hoặc tham khảo dạy và học tốt Lịch sử . ...

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Lịch sử in luôn, đề tài NCKHSPUD Lịch sử in được luôn ... )

Danh mục, Lịch sử, SKKN Lịch sử , NCKHSPUD Lịch sử

STT Tên SKKN Lịch sử THPT Tải về
1 SKKN Lịch sử 10 THPT [HOT]: Phát huy tính chủ động của học sinh trong việc giữ gìn và bảo tồn văn hoá Việt Nam

Tải về

2 SKKN Lịch sử THPT [HOT]: Sử dụng phương pháp hoạt động nhóm  làm tăng hiệu quả học môn lịch sử của khối 11 trườngTHPT

Tải về

3 SKKN Lịch sử THPT [HOT]: Khai thác và sử dụng tư liệu hình ảnh trong dạy học một số bài Lịch sử Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975) có hiệu quả tại trường THPT

Tải về

4 SKKN Lịch sử THPT [HOT]: Sử dụng kiến thức lịch sử thế giới có chọn lọc vào dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1945

Tải về

5

SKKN Lịch sử THPT [HOT]: Sử dụng sách bài tập lịch sử

nhằm nâng cao kết quả học tập phần lịch sử thế giới của học sinh lớp 11

Tải về

 

Còn nữa – Bấm xem tiếp

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...