Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn khác Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ THCS

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ THCS

Được đăng ngày Chủ nhật, 21 Tháng 4 2019 00:03
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Công nghệ lớp 6, 7, 8, 9 THCS. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Files:

SKKN Công nghệ 9: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY THỰC HÀNH MÔN CÔNG NGHỆ 9 MÔ ĐUN LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

SKKN Công nghệ 9: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY THỰC HÀNH MÔN CÔNG NGHỆ 9 MÔ ĐUN LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

Lĩnh vực áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ lớp 9, Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ THCS, Tiểu luận công nghệ THCS

 
  Filesize 197.87 KB Download 6464

SKKN Công nghệ 9: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hành Công Nghệ 9” – Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạch điện gia đình

SKKN Công nghệ 9: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hành Công Nghệ 9” – Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạch điện gia đình

Lĩnh vực áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ lớp 9, Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ THCS, Tiểu luận công nghệ THCS

 
  Filesize 109.02 KB Download 4736

SKKN Công nghệ 8: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC SINH VẼ HÌNH CHIẾU TRONG MÔN CÔNG NGHỆ 8

SKKN Công nghệ 8: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC SINH VẼ HÌNH CHIẾU TRONG MÔN  CÔNG NGHỆ 8

Lĩnh vực áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ lớp 8, Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ THCS, Tiểu luận công nghệ THCS

 
  Filesize 998.78 KB Download 8425

SKKN Công nghệ 8: MỘT SỐ BÀI TẬP VẼ KỸ THUẬT MÔN CÔNG NGHỆ 8

SKKN Công nghệ 8: MỘT SỐ BÀI TẬP VẼ KỸ THUẬT MÔN CÔNG NGHỆ 8   

Lĩnh vực áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ lớp 8, Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ THCS, Tiểu luận công nghệ THCS             

 
  Filesize 136.43 KB Download 4693

SKKN Công nghệ 8: KINH NGHIỆM BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ 8

SKKN Công nghệ 8: KINH NGHIỆM BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ 8

Lĩnh vực áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ lớp 8, Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ THCS, Tiểu luận công nghệ THCS

 
  Filesize 88.43 KB Download 2846

SKKN Công nghệ 7: KINH NGHIỆM DẠY TỐT MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7 TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

SKKN Công nghệ 7: KINH NGHIỆM DẠY TỐT MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7 TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Lĩnh vực áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ lớp 7, Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ THCS, Tiểu luận công nghệ THCS

 
  Filesize 1017.93 KB Download 7598

SKKN Công nghệ 7: PHƯƠNG PHÁP DẠY KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MÔN CÔNG NGHỆ 7

SKKN Công nghệ 7: PHƯƠNG PHÁP DẠY KỸ THUẬT  NÔNG NGHIỆP  MÔN CÔNG NGHỆ 7

Lĩnh vực áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ lớp 7, Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ THCS, Tiểu luận công nghệ THCS

 
  Filesize 140.62 KB Download 5039

SKKN Công nghệ 6: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6

SKKN Công nghệ 6: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6

Lĩnh vực áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ lớp 6, Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ THCS, Tiểu luận công nghệ THCS

 
  Filesize 148.23 KB Download 4048

SKKN Công nghệ 6: Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6 Version:1.0

SKKN Công nghệ 6: Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6

Lĩnh vực áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ lớp 6, Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ THCS, Tiểu luận công nghệ THCS

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 153.89 KB Download 4165

SKKN Công nghệ 6: Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS

SKKN Công nghệ 6: Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS

Lĩnh vực áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ lớp 6, Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ THCS, Tiểu luận công nghệ THCS

 
  Filesize 257.38 KB Download 1961

SKKN Công nghệ 6: Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS Version:1.0

SKKN Công nghệ 6: Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS

Lĩnh vực áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ lớp 6, Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ THCS, Tiểu luận công nghệ THCS

 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 890.38 KB Download 1992

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...