Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn khác Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9 phần IV

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9 phần IV

Được đăng ngày Thứ ba, 26 Tháng 7 2016 21:31
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9 phần IV

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 9, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 9, viết tiểu luận PPGD Hóa 9

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt 

Files:

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 9: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP
 
  Filesize 392.27 KB Download 594

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: Phân loại và giải bài tập định lượng hoá học vô cơ ở trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: Phân loại và giải bài tập định lượng hoá học vô cơ ở trường THCS

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 9, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 9, viết tiểu luận PPGD Hóa 9

 
  Filesize 584.31 KB Download 649

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: Làm thế nào để học sinh lớp 9 THCS có kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập Hóa học có hiệu qua

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: Làm thế nào để học sinh lớp 9 THCS có kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập Hóa học có hiệu qua

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 9, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 9, viết tiểu luận PPGD Hóa 9

 
  Filesize 308.07 KB Download 587

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: Một số phương pháp giải bài tập lí thuyết

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: Một số phương pháp giải bài tập lí thuyết

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 9, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 9, viết tiểu luận PPGD Hóa 9

 
  Filesize 351.58 KB Download 450

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn hoá học ở bậc THCS

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn hoá học ở bậc THCS

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 9, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 9, viết tiểu luận PPGD Hóa 9

 
  Filesize 489.59 KB Download 484

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: Một số phương pháp giúp học sinh cân bằng các phương trình phản ứng hoá học

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: Một số phương pháp giúp học sinh cân bằng các phương trình phản ứng hoá học

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 9, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 9, viết tiểu luận PPGD Hóa 9

 
  Filesize 338.67 KB Download 541

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG GIỜ DẠY BÀI : “ME TAN “Ở TRƯỜNG THCS
 
  Filesize 424.74 KB Download 500

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 9, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 9, viết tiểu luận PPGD Hóa 9

 
  Filesize 318.94 KB Download 441

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: Một số kinh nghiệm khi lập phương trình hóa học và giải bài toán tính phương trình hoá học

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: Một số kinh nghiệm khi lập phương trình hóa học và giải bài toán tính phương trình hoá học

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 9, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 9, viết tiểu luận PPGD Hóa 9

 
  Filesize 491.82 KB Download 513

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHO HỌC SINH LỚP 9 THCS

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9: KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHO HỌC SINH LỚP 9 THCS

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 9, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 9, viết tiểu luận PPGD Hóa 9

 
  Filesize 669.74 KB Download 617

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...