Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn khác Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 8 phần III

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 8 phần III

Được đăng ngày Thứ ba, 26 Tháng 7 2016 20:23
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 8 phần III

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt nội dung.

Files:

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC MÔN HOÁ HỌC BẰNG VIỆC GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀI HỌC

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC MÔN HOÁ HỌC BẰNG VIỆC GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀI HỌC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 8, viết tiểu luận PPGD Hóa học 8 …

 
  Filesize 215.84 KB Download 2031

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LÀM THÍ NGHIỆM, SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM TRONG THÍ NGHIỆM

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lp 8: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LÀM THÍ NGHIỆM, SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM TRONG THÍ NGHIỆM

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 8, viết tiểu luận PPGD Hóa học 8 …

 
  Filesize 55.47 KB Download 724

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY BÀI ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lp 8: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY BÀI ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 8, viết tiểu luận PPGD Hóa học 8 …

 
  Filesize 1.35 MB Download 1010

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC LỚP 8 TRƯỜNG THCS

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC LỚP 8 TRƯỜNG THCS

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 8, viết tiểu luận PPGD Hóa học 8 …

 
  Filesize 199.23 KB Download 844

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HOÁ HỌC LỚP 8 CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HOÁ HỌC LỚP 8 CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 8, viết tiểu luận PPGD Hóa học 8 …

 
  Filesize 250.99 KB Download 694

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: MỘT SỐ BÍ QUYẾT GIÚP HỌC SINH LỚP 8 CÂN BẰNG NHANH VÀ CHÍNH XÁC MỘT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: MỘT SỐ BÍ QUYẾT GIÚP HỌC SINH LỚP 8 CÂN BẰNG NHANH VÀ CHÍNH XÁC MỘT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 8, viết tiểu luận PPGD Hóa học 8 …

 
  Filesize 90.23 KB Download 1150

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: PHÂN DẠNG BÀI TOÁN HOÁ HỌC LỚP 8 Ở CHƯƠNG TRÌNH THCS".

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: PHÂN DẠNG BÀI TOÁN HOÁ HỌC LỚP 8 Ở CHƯƠNG TRÌNH THCS".

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 8, viết tiểu luận PPGD Hóa học 8 …

 
  Filesize 224.08 KB Download 554

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI MỘT VÀI DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 8

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8:  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI  MỘT VÀI DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 8

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 8, viết tiểu luận PPGD Hóa học 8 …

 
  Filesize 233.57 KB Download 660

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢI BÀI TẬP TÍNH THEO PTHH LỚP 8 THCS

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢI BÀI TẬP TÍNH THEO PTHH LỚP 8 THCS

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 8, viết tiểu luận PPGD Hóa học 8 …

 
  Filesize 178.35 KB Download 779

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: RÈN KỸ NĂNG LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: RÈN KỸ NĂNG LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 8, viết tiểu luận PPGD Hóa học 8 …

 
  Filesize 153.28 KB Download 912

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VỀ LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC VÀ LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VỀ LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC  VÀ LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 8, viết tiểu luận PPGD Hóa học 8 …

 
  Filesize 163.41 KB Download 778

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: SỬ DỤNG HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN HÓA HỌC

SKKN-NCKHSPUD môn Hóa lớp 8: SỬ DỤNG HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN  TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN HÓA HỌC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 8, viết tiểu luận PPGD Hóa học 8 …

 
  Filesize 235.61 KB Download 800

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...