Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn khác Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 8 - Phần III

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 8 - Phần III

Được đăng ngày Thứ ba, 26 Tháng 7 2016 20:20
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 8 - Phần III

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt

Files:

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP VỀ PTHH VÀ TÍNH THEO PTHHHƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP VỀ PTHH VÀ TÍNH THEO PTHH

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP VỀ PTHH VÀ TÍNH THEO PTHHHƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP VỀ PTHH VÀ TÍNH THEO PTHH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8

 
  Filesize 188.82 KB Download 528

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Các phương pháp cân bằng cân bằng phương trình hóa học 8 THCS”

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Các phương pháp cân bằng cân bằng phương trình hóa học 8 THCS”

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8

 
  Filesize 130.66 KB Download 503

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC LỚP 8

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC LỚP 8

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8

 
  Filesize 211.32 KB Download 435

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Phương pháp giảng dạy môn Hóa học lớp 8(Áp dụng cho tiết trong phân phối chương trình môn Hóa học) tại trường THCS

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Phương pháp giảng dạy môn Hóa học lớp 8(Áp dụng cho tiết  trong phân phối chương trình môn Hóa học) tại trường THCS

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8

 
  Filesize 24.72 KB Download 394

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TƯ DUY KHAI THÁC MỞ RỘNG KIẾN THỨC TỪ PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TƯ DUY KHAI THÁC MỞ RỘNG KIẾN THỨC TỪ PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8

 
  Filesize 128.7 KB Download 385

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học trong trường THCS

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học trong trường THCS

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8

 
  Filesize 172.37 KB Download 433

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Việc sử dụng "Thí nghiệm hoá học thực hành ở trường THCS".

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Việc sử dụng "Thí nghiệm hoá học thực hành ở trường THCS".

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8

 
  Filesize 123.07 KB Download 467

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Hướng dẫn học sinh víêt đúng công thức hoá học và lập công thức hoá học của hợp chất".

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Hướng dẫn học sinh víêt đúng công thức hoá học và lập công thức hoá học của hợp chất".

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8

 
  Filesize 265 KB Download 421

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Một số biện pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu kém môn Hoá học ở trường Trung học cơ sở”.

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Một số biện pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu kém  môn Hoá học ở trường Trung học cơ sở”.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8

 
  Filesize 643.47 KB Download 475

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC 8 THÔNG QUA 13 CHUYÊN ĐỀ

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC 8 THÔNG QUA 13 CHUYÊN ĐỀ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8

 
  Filesize 1.31 MB Download 422

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP GIẢI NHANH BÀI TẬP HOÁ HỌC – BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI”

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP GIẢI NHANH BÀI TẬP HOÁ HỌC – BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI”

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8

 
  Filesize 412.12 KB Download 444

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: MỘT VÀI KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TƯ DUY KHAI THÁC MỞ RỘNG KIẾN THỨC TỪ PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: MỘT VÀI KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TƯ DUY KHAI THÁC MỞ RỘNG KIẾN THỨC TỪ PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8

 
  Filesize 129.2 KB Download 362

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...