Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn khác Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm - đề tài NCKHSPUDCông nghệ lớp THCS (Phần III)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm - đề tài NCKHSPUDCông nghệ lớp THCS (Phần III)

Được đăng ngày Thứ ba, 26 Tháng 7 2016 19:47
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập  sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn  Công nghệ lớp 6, 7, 8, 9 THCS . Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

 

 

 

 

STT

Tên SKKN, đề tài NCKHSPUD Công nghệ THCS

Tải về

1

SKKN, NCKHSPUD Công nghệ 7: PHƯƠNG PHÁP DẠY KỸ THUẬT  NÔNG NGHIỆP  MÔN CÔNG NGHỆ 7

Áp dụng: Viết SKKN, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận PPGD, báo cáo thực tập Công nghệ THCS

2

SKKN, NCKHSPUD Công nghệ 7: KINH NGHIỆM DẠY TỐT MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7 TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Áp dụng: Viết SKKN, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận PPGD, báo cáo thực tập Công nghệ THCS

3

SKKN, NCKHSPUD Công nghệ 7: Phương pháp sử dụng Đồ dùng trực quan trong giảng dạy Công nghệ 7

Áp dụng: Viết SKKN, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận PPGD, báo cáo thực tập Công nghệ THCS

4

SKKN, NCKHSPUD Công nghệ 8: KINH NGHIỆM BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ 8

Áp dụng: Viết SKKN, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận PPGD, báo cáo thực tập Công nghệ THCS

5

SKKN, NCKHSPUD Công nghệ 8: MỘT SỐ BÀI TẬP VẼ KỸ THUẬT MÔN CÔNG NGHỆ 8                                               

Áp dụng: Viết SKKN, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận PPGD, báo cáo thực tập Công nghệ THCS

6

SKKN, NCKHSPUD Công nghệ 8: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC SINH VẼ HÌNH CHIẾU TRONG MÔN   CÔNG NGHỆ 8

Áp dụng: Viết SKKN, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận PPGD, báo cáo thực tập Công nghệ THCS

7

SKKN, NCKHSPUD Công nghệ 8: Đổi mới cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn công nghệ lớp 8

Áp dụng: Viết SKKN, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận PPGD, báo cáo thực tập Công nghệ THCS

8

SKKN, NCKHSPUD Công nghệ 9:  “Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực  hành Công Nghệ 9” – Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạch điện gia đình

Áp dụng: Viết SKKN, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận PPGD, báo cáo thực tập Công nghệ THCS

9

SKKN, NCKHSPUD Công nghệ 9:  DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 9 MÔ ĐUN LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ TẠI TRƯỜNG THCS

Áp dụng: Viết SKKN, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận PPGD, báo cáo thực tập Công nghệ THCS

10

SKKN, NCKHSPUD Công nghệ 9:  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY THỰC HÀNH MÔN CÔNG NGHỆ 9 MÔ ĐUN LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

Áp dụng: Viết SKKN, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận PPGD, báo cáo thực tập Công nghệ THCS

11

SKKN, NCKHSPUD Công nghệ 9:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH MÔN CÔNG NGHỆ 9

Áp dụng: Viết SKKN, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận PPGD, báo cáo thực tập Công nghệ THCS

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...