Thứ 625052018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn khác Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm - đề tài NCKHSPUDCông nghệ lớp 6 (Phần II)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm - đề tài NCKHSPUDCông nghệ lớp 6 (Phần II)

Được đăng ngày Thứ ba, 26 Tháng 7 2016 20:30
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ lớp 6 hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Công nghệ lớp 6. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ lớp 6 (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng Công nghệ lớp 6) đều ở dạng Microssoft Word; font chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)


Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD Công nghệ 6

 

STT

Tên sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Công nghệ 6

Tải về

1

SKKN, NCKHSPUD Công nghệ 6: Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS

  Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ 6, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ 6, …

2

SKKN, NCKHSPUD Công nghệ 6: Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6

 Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ 6, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ 6, …

3

SKKN, NCKHSPUD Công nghệ 6: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ 6, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ 6, …

4

SKKN, NCKHSPUD Công nghệ 6: Sử dụng  kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong dạy học  môn Công nghệ 6 ở  THCS

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ 6, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ 6, …

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...