Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn khác Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 8

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 8

Được đăng ngày Thứ năm, 28 Tháng 7 2016 15:20
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 8

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

 

 

STT Tên Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 Tải về
  SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 8  
16 SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: Một số kinh nghiệm giải bài tập tính theo phương trình hoá học lớp 8

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
17 SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI  MỘT VÀI DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 8

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
18 SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8:PHÂN DẠNG BÀI TOÁN HOÁ HỌC LỚP 8 Ở CHƯƠNG TRÌNH THCS

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
19 SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: MỘT SỐ BÍ QUYẾT GIÚP HỌC SINH LỚP 8 CÂN BẰNG NHANH VÀ CHÍNH XÁC MỘT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
20 SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HOÁ HỌC LỚP 8 CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...