Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn khác Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 4

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 4

Được đăng ngày Thứ năm, 28 Tháng 7 2016 10:59
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 4

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

 

STT Tên Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 Tải về
  SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 9 Tải SKKN
6 SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: Thí nghiệm hoá học thực hành ở trường THCS.Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9 Tải SKKN
7 SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: Hướng dẫn học sinh giải bài tập tách chất ra khỏi hỗn hợpÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9  Tải SKKN
8 SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hoá học lớp 9Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9  Tải SKKN
9 SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học 9Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9  Tải SKKN
10  SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP VỀ PTHH VÀ TÍNH THEO PTHHÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9  Tải SKKN

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...