Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn khác Kho Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục công dân 9 - Phần III

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục công dân 9 - Phần III

Được đăng ngày Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 22:25
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục công dân  9 - Phần III

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN GDCD lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 9

 

STT Tên Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục công dân  9 Tải về
1 SKKN GDCD 9, NCKHSPUD GDCD 9: KHAI THÁC TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA HỌC SINH, GÂY HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC MÔN GDCD Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP “TRÒ CHƠI”

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN GDCD lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 9

Chi tiết
2 SKKN GDCD 9, NCKHSPUD GDCD 9: Nghiên cứu về thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh của trường THCS

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN GDCD lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 9

Chi tiết
3 SKKN GDCD 9, NCKHSPUD GDCD 9: Một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn GDCD bậc THCS

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN GDCD lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 9

Chi tiết
4 SKKN GDCD 9, NCKHSPUD GDCD 9: Nâng cao chất lượng bộ môn Giáo Dục Công Dân bậc THCS

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN GDCD lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 9

Chi tiết
5 SKKN GDCD 9, NCKHSPUD GDCD 9: TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THCS

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN GDCD lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 9

Chi tiết
  SKKN, SKKN GDCD, NCKHSPUD GDCD, SKKN GDCD THCS< SKKN GDCD 9  

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...