Thứ 519072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn khác Kho Sáng kiên kinh nghiệm GDCD lớp 8 - Phần 5

Kho Sáng kiên kinh nghiệm GDCD lớp 8 - Phần 5

Được đăng ngày Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 22:24
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Kho Sáng kiên kinh nghiệm GDCD lớp 8 - Phần 5

Định dạng: word

Đã qua thẩm định

 

 

STT Tên Sáng kiên kinh nghiệm GDCD lớp 8 Tải về
1 SKKN GDCD 8, NCKHSPUD GDCD 8: Một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn GDCD bậc THCS

Áp dụng: Tham khảo kinh nghiệm giảng dạy GDCD lớp 8, Tham khảo kinh nghiệm học tập môn GDCD lớp 8

Chi tiết
2 SKKN GDCD 8, NCKHSPUD GDCD 8: Giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

Áp dụng: Tham khảo kinh nghiệm giảng dạy GDCD lớp 8, Tham khảo kinh nghiệm học tập môn GDCD lớp 8

Chi tiết
3 SKKN GDCD 8, NCKHSPUD GDCD 8: TÌM HIỂU TÌM HIỂU MỘT SỐ HỌC SINH CHƯA NGOAN  VÀ CHẬM TIẾN Ở KHỐI 8 TRƯỜNG

Áp dụng: Tham khảo kinh nghiệm giảng dạy GDCD lớp 8, Tham khảo kinh nghiệm học tập môn GDCD lớp 8

Chi tiết
4 SKKN GDCD 8, NCKHSPUD GDCD 8: Một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn Giáo Dục Công Dân bậcTHCS

Áp dụng: Tham khảo kinh nghiệm giảng dạy GDCD lớp 8, Tham khảo kinh nghiệm học tập môn GDCD lớp 8

Chi tiết
5 SKKN GDCD 8, NCKHSPUD GDCD 8: TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THCS

Áp dụng: Tham khảo kinh nghiệm giảng dạy GDCD lớp 8, Tham khảo kinh nghiệm học tập môn GDCD lớp 8

Chi tiết
6 SKKN GDCD 8, NCKHSPUD GDCD 8: VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TRONG TIẾT THỰC HÀNH NGOẠI KHOÁ MÔN GDCD Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Áp dụng: Tham khảo kinh nghiệm giảng dạy GDCD lớp 8, Tham khảo kinh nghiệm học tập môn GDCD lớp 8

Chi tiết
7 SKKN GDCD 8, NCKHSPUD GDCD 8: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

Áp dụng: Tham khảo kinh nghiệm giảng dạy GDCD lớp 8, Tham khảo kinh nghiệm học tập môn GDCD lớp 8

Chi tiết
  SKKN GDCD, SKKN GDCD 8, NCKHSPUD GDCD 8, SKKN  

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...