Thứ 620072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN Ngữ văn Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 7 (Phần III)

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 7 (Phần III)

Được đăng ngày Thứ ba, 19 Tháng 12 2017 15:25
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 7 hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 7. Định dạng các sáng kiến kinh nghiệm đều ở dạng word. 

Files:

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học môn Ngữ văn

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học môn Ngữ văn

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7

 
  Filesize 158.04 KB Download 1872

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT – PHÂN MÔN TỪ NGỮTRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT – PHÂN MÔN TỪ NGỮTRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7

 
  Filesize 69.15 KB Download 2063

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: KINH NGHIEM XAY DUNG CAU HOI TRONG BAI DOC HIEU NGU VAN 7

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: KINH NGHIEM XAY DUNG CAU HOI TRONG BAI  DOC HIEU NGU VAN 7

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7

 
  Filesize 376.92 KB Download 1787

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT TRONG BỘ MÔN NGỮ VĂN 7

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT TRONG BỘ MÔN NGỮ VĂN 7

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7

 
  Filesize 66.58 KB Download 2102

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: MỘT CÁCH TIẾP CẬN VĂN BẢN “ Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG ” NGỮ VĂN 7.

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: MỘT CÁCH TIẾP CẬN VĂN BẢN “ Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG ” NGỮ VĂN 7.

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7

 
  Filesize 76 KB Download 1094

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC VĂN BIỂU CẢM Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC VĂN BIỂU CẢM Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7

 
  Filesize 107.61 KB Download 1672

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH TỰ HỌC TỐT MỘT TIẾT NGỮ VĂN TRONG TRƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH TỰ HỌC TỐT MỘT TIẾT NGỮ VĂN  TRONG TRƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7

 
  Filesize 106.96 KB Download 1167

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: KINH NGHIỆM DẠY HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: KINH NGHIỆM DẠY HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7

 
  Filesize 131.38 KB Download 1124

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: “TỔ CHỨC CHO HỌC SINH HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIỜ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN ” MÔN NGỮ VĂN 7

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: “TỔ CHỨC CHO HỌC SINH HOẠT ĐỘNG NHÓM  TRONG GIỜ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN ” MÔN NGỮ VĂN 7

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7

 
  Filesize 102.09 KB Download 1017

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: Một số phương pháp giảng dạy thơ trữ tình trung đại lớp 7

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: Một số phương pháp giảng dạy thơ trữ tình trung đại lớp 7

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7

 
  Filesize 215.7 KB Download 1142

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: SỬ DỤNG TRANH MINH HOẠ TRONG GIẢNG DẠY NGỮ VĂN THCS

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: SỬ DỤNG TRANH MINH HOẠ TRONG GIẢNG DẠY NGỮ VĂN THCS

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7

 
  Filesize 775.9 KB Download 1212

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: GIẢNG DẠY CA DAO- DÂN CA TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 7

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: GIẢNG DẠY CA DAO- DÂN CA TRONG CHƯƠNG TRÌNH   NGỮ VĂN LỚP 7

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7

 
  Filesize 104.72 KB Download 1627

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: HIỂU MỘT SỐ BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (CỦA TÁC GIẢ VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC) Ở MÔN NGỮ VĂN 7.

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: HIỂU MỘT SỐ BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT (CỦA TÁC GIẢ VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC) Ở MÔN NGỮ VĂN 7.

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7

 
  Filesize 77.86 KB Download 735

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT VĂN NGHỊ LUẬN TRONG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN 7

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT VĂN NGHỊ LUẬN TRONG PHÂN MÔN  TẬP LÀM VĂN 7

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7

 
  Filesize 120.82 KB Download 1565

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: BÀN VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY THƠ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Ở MÔN NGỮ VĂN 7 TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: BÀN VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY THƠ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Ở MÔN NGỮ VĂN 7 TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7

 
  Filesize 169.81 KB Download 824

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...