Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Tiểu học SKKN Toán Tiểu học Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 (Phần II_

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 (Phần II_

Được đăng ngày Thứ hai, 22 Tháng 8 2016 22:41
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 (Phần II)

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

Định dạng: Word

Đã qua kiểm duyệt

Files:

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Bảng kỳ diệu Đồ dùng dạy học toán lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Bảng kỳ diệu  Đồ dùng dạy học toán lớp 1

 

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 131.64 KB Download 1151

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Trò chuyện với con về phong tục ngày Tết

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Trò chuyện với con về phong tục ngày Tết

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 49.03 KB Download 524

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Tạo hứng thú giúp học sinh học tốt môn Tự nhiên và xã hội ở lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Tạo hứng thú giúp học sinh học tốt môn Tự nhiên và xã hội ở lớp 1

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 134.3 KB Download 1506

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Tổ chức trò chơi trong khi dạy tập đọc ở phân môn Tiếng Việt lớp một”

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Tổ chức trò chơi trong khi dạy tập đọc  ở phân môn Tiếng Việt lớp một”

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 50.9 KB Download 960

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ PHƯƠNG PHÁP DẠY TỐT MÔN LÀM QUEN VỚI TOÁN

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1:  LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ PHƯƠNG PHÁP DẠY TỐT MÔN LÀM QUEN VỚI TOÁN

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 77.77 KB Download 666

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Đề tài: “Rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh Lớp 1”.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Đề tài: “Rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh Lớp 1”.

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 237.45 KB Download 1070

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 159.92 KB Download 1065

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc đúng - đọc tốt cho học sinh lớp 1.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc đúng - đọc tốt cho học sinh lớp 1.

 

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 96.39 KB Download 864

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: “Rèn cho học sinh lớp 1 viết đúng, viết đẹp thông qua phân môn tập viết”.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: “Rèn cho học sinh lớp 1 viết đúng, viết đẹp thông qua phân môn tập viết”.

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 95.06 KB Download 726

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Rèn cho học sinh lớp 1 cách phát âm đúng

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Rèn cho học sinh lớp 1 cách phát âm đúng

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 127.92 KB Download 711

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Chỉ đạo áp dụng bộ chuẩn PTTE 5 tuổi trong việc dạy trẻ kỹ năng sống

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Chỉ đạo áp dụng bộ chuẩn PTTE 5 tuổi trong việc dạy trẻ kỹ năng sống

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 164.81 KB Download 432

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 1

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 1

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 184.64 KB Download 869

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập môn Tiếng Việt lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập môn Tiếng Việt lớp 1

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 173.32 KB Download 701

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh lớp 1

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 118.61 KB Download 705

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Một số phương pháp, biện pháp về công tác chủ nhiệm lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Một số phương pháp, biện pháp về công tác chủ nhiệm lớp 1

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

 
  Filesize 81.11 KB Download 1827

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...