Thứ 317072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Toán THPT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán 10 (PII)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán 10 (PII)

Được đăng ngày Thứ sáu, 16 Tháng 9 2016 16:57
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán 10 (PII)

Áp dụng: Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Tiểu luận PPGD Toán 10

Files:

SKKN Toán 10: HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN QUỸ TÍCH CÓ ỨNG DỤNG PHÉP BIẾN HÌNH

SKKN Toán 10: HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN QUỸ TÍCH CÓ ỨNG DỤNG PHÉP BIẾN HÌNH

Áp dụng: Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Tiểu luận PPGD Toán 10

 
  Filesize 437.39 KB Download 721

SKKN Toán 10: DẠY BÀI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI THÔNG QUA VIỆC VẬN DỤNG CÁC CÂU HỎI KIỂM TRA CỦA G.POLYA

SKKN Toán 10: DẠY BÀI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI THÔNG QUA VIỆC VẬN DỤNG  CÁC CÂU HỎI KIỂM TRA CỦA G.POLYA

Áp dụng: Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Tiểu luận PPGD Toán 10

 
  Filesize 297.41 KB Download 931

SKKN Toán 10: GIẢI PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHẮC PHỤC MỘT SỐ SAI LẦM KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN DƯỚI DẤU CĂN THỨC BẬC HAI

SKKN Toán 10: GIẢI PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHẮC PHỤC MỘT SỐ SAI LẦM KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN DƯỚI DẤU CĂN THỨC BẬC HAI

Áp dụng: Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Tiểu luận PPGD Toán 10

 
  Filesize 447.23 KB Download 1960

SKKN Toán 10: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC BỐN CHO HỌC SINH LỚP 10

SKKN Toán 10: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC BỐN CHO HỌC SINH LỚP 10

Áp dụng: Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Tiểu luận PPGD Toán 10

 
  Filesize 558.99 KB Download 753

SKKN Toán 10: SỬ DỤNG“PHƯƠNG PHÁP VECTƠ VÀ TOẠ ĐỘ” ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN SƠ CẤP Ơ’ PHỔ THÔNG

SKKN Toán 10: SỬ DỤNG“PHƯƠNG PHÁP VECTƠ VÀ TOẠ ĐỘ”  ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN SƠ CẤP Ơ’ PHỔ THÔNG

Áp dụng: Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Tiểu luận PPGD Toán 10

 
  Filesize 590.24 KB Download 1132

SKKN Toán 10: TÌM MỘT ĐIỂM THỎA MÃN MỘT ĐẲNG THỨC VECTO CHO TRƯỚC NHƯ THẾ NÀO?

SKKN Toán 10: TÌM MỘT ĐIỂM THỎA MÃN MỘT ĐẲNG THỨC VECTO CHO TRƯỚC NHƯ THẾ NÀO?

 

Áp dụng: Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Tiểu luận PPGD Toán 10

 
  Filesize 380.91 KB Download 751

SKKN Toán 10: HƯỚNG DẪN CÁCH BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ NHẰM NÂNG CAO KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH

SKKN Toán 10: HƯỚNG DẪN CÁCH BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ NHẰM NÂNG CAO KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH

Áp dụng: Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Tiểu luận PPGD Toán 10

 
  Filesize 619.98 KB Download 678

SKKN Toán 10: HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN LOGIC KHI GIẢI TOÁN LỚP 10

SKKN Toán 10: HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN LOGIC KHI GIẢI TOÁN LỚP 10

Áp dụng: Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Tiểu luận PPGD Toán 10

 
  Filesize 669.41 KB Download 731

SKKN Toán 10: KHẮC PHỤC MỘT SỐ SAI LẦM CHO HỌC SINH LỚP 10 KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

SKKN Toán 10: KHẮC PHỤC MỘT SỐ SAI LẦM CHO HỌC SINH LỚP 10 KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Áp dụng: Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Tiểu luận PPGD Toán 10

 
  Filesize 0 B Download 1079

SKKN Toán 10: KHẮC PHỤC MỘT SỐ SAI LẦM CHO HỌC SINH LỚP 10 KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

SKKN Toán 10: KHẮC PHỤC MỘT SỐ SAI LẦM CHO HỌC SINH LỚP 10 KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Áp dụng: Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Tiểu luận PPGD Toán 10

 
  Filesize 492.59 KB Download 788

SKKN Toán 10: DẠY GIẢI BÀI TẬP VỀ VÉC TƠ TRONG HÌNH HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG RÈN LUYỆN VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH

SKKN Toán 10: DẠY GIẢI BÀI TẬP VỀ VÉC TƠ TRONG  HÌNH HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG  RÈN LUYỆN VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH

 

Áp dụng: Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Tiểu luận PPGD Toán 10

 
  Filesize 759.7 KB Download 1100

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...