Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Toán THPT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 11 phần I

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 11 phần I

Được đăng ngày Thứ năm, 14 Tháng 3 2019 23:39
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 11 phần I

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 11, tiểu luận PPGD Toán 11

Files:

SKKN-NCKHSPUD Toán 11: “Xác định công thức tổng quát của dãy số" và kết hợp với sự tiếp cận “ Lý thuyết phương trình sai phân “

SKKN-NCKHSPUD Toán 11:Xác định công thức tổng quát của dãy số" và kết hợp với sự tiếp cận “ Lý thuyết phương trình sai phân

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 11, tiểu luận PPGD Toán 11

 
  Filesize 661.67 KB Download 1164

SKKN-NCKHSPUD Toán 11: NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CẦN KHẮC SÂU TRONG MỖI CHƯƠNG KHI DẠY BỘ MÔN TOÁN LỚP 11, ĐỂ HỌC SINH VẬN DỤNG ĐƯỢC KHI HỌC 12

SKKN-NCKHSPUD Toán 11: NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CẦN KHẮC SÂU TRONG MỖI CHƯƠNG KHI DẠY BỘ MÔN TOÁN LỚP 11, ĐỂ HỌC SINH VẬN DỤNG ĐƯỢC KHI HỌC 12

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 11, tiểu luận PPGD Toán 11

 
  Filesize 425.87 KB Download 1381

SKKN-NCKHSPUD Toán 11: VẬN DỤNG :”CÁC CÂU HỎI KIỂM TRA CỦA G.POLYA” DẠY BÀI : BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HA

SKKN-NCKHSPUD Toán 11: VẬN DỤNG :”CÁC CÂU HỎI KIỂM TRA CỦA G.POLYA” DẠY BÀI : BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 11, tiểu luận PPGD Toán 11

 
  Filesize 668.59 KB Download 609

SKKN-NCKHSPUD Toán 11: “GIẢI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN”

SKKN-NCKHSPUD Toán 11: “GIẢI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC  KHÔNG GIAN”

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 11, tiểu luận PPGD Toán 11

 
  Filesize 890.31 KB Download 2236

SKKN-NCKHSPUD Toán 11: MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC VÀ CÁCH GIẢI” nhằm củng cố và giải tôt bài toán PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.

SKKN-NCKHSPUD Toán 11: MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH  LƯỢNG GIÁC VÀ CÁCH GIẢI” nhằm củng cố và giải tôt bài toán PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 11, tiểu luận PPGD Toán 11

 
  Filesize 501.69 KB Download 1883

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...