Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Tiểu học SKKN Tiếng Việt Tiểu học Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 3 (Phần 4)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 3 (Phần 4)

Được đăng ngày Thứ năm, 25 Tháng 8 2016 23:21
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

-Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Tiếng Việt lớp 3. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

Files:

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt 3:RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP BA
 
  Filesize 276.32 KB Download 298

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt 3:RÈN CHỮ VIẾT ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 3
 
  Filesize 285.02 KB Download 303

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt 3:RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TRONG CÁC TIẾT HỌC CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 3
 
  Filesize 303.94 KB Download 307

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt 3:PHƯƠNG PHÁP RÈN ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 3
 
  Filesize 291.34 KB Download 297

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt 3:GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG VIỆT
 
  Filesize 285.95 KB Download 271

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt 3:MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 3
 
  Filesize 288.37 KB Download 322

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt 3:DẠY BIỆN PHÁP NHÂN HÓA CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
 
  Filesize 351.91 KB Download 299

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt 3: PHƯƠNG PHÁP RÈN ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP 3
 
  Filesize 298.3 KB Download 309

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...