Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Tiểu học SKKN Tiếng Việt Tiểu học Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2 (Phần 2)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2 (Phần 2)

Được đăng ngày Thứ năm, 25 Tháng 8 2016 23:54
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Tiếng Việt lớp 2. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2 - Phần 2

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)


Files:

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP 2
 
  Filesize 283.51 KB Download 1038

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:THIẾT KẾ MỘT SỐ TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG GIỜ DẠY “LUYỆN TỪ VÀ CÂU” LỚP 2.
 
  Filesize 674.65 KB Download 1423

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LỚP 2
 
  Filesize 730.79 KB Download 1622

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:BIỆN PHÁP RÈN CHỮ VIẾT ĐÚNG, ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 2A QUA PHÂN MÔN TẬP VIẾT
 
  Filesize 352.51 KB Download 701

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2: BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2
 
  Filesize 705.84 KB Download 1035

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH TẬP VIẾT CHỮ HOA CHO HỌC SINH LỚP 2
 
  Filesize 315.85 KB Download 490

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:DẠY HỌC TÍCH CỰC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH TẬP VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 2
 
  Filesize 296.56 KB Download 507

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH VIẾT CHỮ CÁI HOA CHO HỌC SINH LỚP 2 TRONG GIỜ TẬP VIẾT
 
  Filesize 277.12 KB Download 444

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:DẠY HỌC TÍCH CỰC, RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHE – TRẢ LỜI CÂU HỎI HỌC SINH LỚP 2 TRONG CÁC GIỜ HỌC TẬP LÀM VĂN
 
  Filesize 310.19 KB Download 572

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI TẬP ĐỌC “BÉ HOA” – TIẾNG VIỆT LỚP 2
 
  Filesize 342.48 KB Download 461

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VĂN KỂ TẢ CHO HỌC SINH LỚP 2
 
  Filesize 303.3 KB Download 516

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:KHẮC PHỤC LỖI VIẾT SAI VỊ TRÍ DẤU THANH CHO HỌC SINH LỚP 2 TRONG CÁC GIỜ DẠY HỌC VẦN
 
  Filesize 298.05 KB Download 433

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM HÌNH THÀNH KỸ NĂNG ĐỌC ĐÚNG, ĐỌC CHUẨN CHO HỌC SINH LỚP 2
 
  Filesize 312.52 KB Download 676

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:DẠY HỌC TÍCH CỰC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN TẬP LÀM VĂN - RÈN LUYÊN KĨ NĂNG DIỄN ĐẠT (NÓI, VIẾT) CHO HỌC SINH LỚP 2
 
  Filesize 383.08 KB Download 546

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:DẠY HỌC TÍCH CỰC, HÌNH THÀNH KĨ NĂNG ÁP DỤNG KIẾN THỨC MÔN TẬP LÀM VĂN PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY CHO HỌC SINH LỚP 2
 
  Filesize 347.53 KB Download 489

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2: DẠY HỌC TÍCH CỰC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC NGHI THỨC LỜI NÓI TỐI THIỂU - TẬP LÀM VĂN CHO HỌC SINH LỚP 2
 
  Filesize 371.14 KB Download 462

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...