Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Tiểu học SKKN Tiếng Việt Tiểu học Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 1 (Phần 2)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 1 (Phần 2)

Được đăng ngày Thứ hai, 22 Tháng 8 2016 20:31
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Tiếng Việt lớp 1. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

 (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 1 - Phần 2

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)


Files:

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1: BIỆN PHÁP RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1 VIẾT ĐÚNG CHUẨN CHỮ VIẾT THEO YÊU CẦU
 
  Filesize 662.09 KB Download 1364

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN ĐỌC CHO HỌC SINH YẾU LỚP 1
 
  Filesize 718.91 KB Download 1388

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC SINH LỚP 1 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ
 
  Filesize 813.94 KB Download 1069

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1
 
  Filesize 974.09 KB Download 1000

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:KINH NGHIỆM RÈN KỸ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP MỘT
 
  Filesize 677.82 KB Download 1229

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:KINH NGHIỆM RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1
 
  Filesize 672.86 KB Download 647

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1
 
  Filesize 686.87 KB Download 606

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 1 TĂNG NHANH VỐN TỪ VÀ HIỂU NGHĨA KHI HỌC MÔN TIẾNG VIỆT
 
  Filesize 658.08 KB Download 590

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN PHÁT ÂM CHUẨN CHO HỌC SINH LỚP 1
 
  Filesize 306.35 KB Download 609

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KHẮC PHỤC LỖI KHI VIẾT CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 1
 
  Filesize 280.05 KB Download 511

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 1 TRONG CÁC TIẾT HỌC TẬP ĐỌC
 
  Filesize 352.24 KB Download 692

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT CHỮ CHUẨN CHO HỌC SINH LỚP 1.
 
  Filesize 272.76 KB Download 441

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT CHỮ ĐÚNG VÀ ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 1.
 
  Filesize 278.14 KB Download 490

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT CHỮ ĐÚNG VÀ ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 1.
 
  Filesize 2.04 MB Download 509

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:BIỆN PHÁP LUYỆN VIẾT CHỮ ĐÚNG VÀ ĐẸP TRONG GIỜ HỌC VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1
 
  Filesize 376.18 KB Download 426

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:SỬ DỤNG “BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ” TRONG CÁC TIẾT DẠY ÂM, VẦN LỚP 1
 
  Filesize 292.19 KB Download 450

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN HỌC SINH LỚP 1 ĐỌC ĐÚNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRONG CÁC GIỜ TẬP ĐỌC
 
  Filesize 425.7 KB Download 623

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:BIỆN PHÁP RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1
 
  Filesize 727.11 KB Download 556

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...