Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Tiểu học SKKN Tiếng Việt Tiểu học Tuyển tập SKKN môn Tiếng Việt lớp 2 (PII)

Tuyển tập SKKN môn Tiếng Việt lớp 2 (PII)

Được đăng ngày Thứ hai, 22 Tháng 8 2016 21:36
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập SKKN môn Tiếng Việt lớp 2 (PII)

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt về nội dung, hình thức

Files:

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 1:RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TẬP VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 1
 
  Filesize 302.98 KB Download 364

SKKN môn toán lớp 2: SKKN: TẠO HỨNG THÚ HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2

SKKN môn toán lớp 2: SKKN: TẠO HỨNG THÚ HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2

Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2

 
  Filesize 95.11 KB Download 480

SKKN môn toán lớp 2: VỀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 2

SKKN môn toán lớp 2: VỀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 2

Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2

 
  Filesize 41.77 KB Download 392

SKKN môn toán lớp 2: MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2

SKKN môn toán lớp 2: MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2

Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2

 
  Filesize 65.98 KB Download 417

SKKN môn toán lớp 2: Rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 2

SKKN môn toán lớp 2: Rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 2

Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2

 
  Filesize 179.88 KB Download 402

SKKN môn toán lớp 2: Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2

SKKN môn toán lớp 2: Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2

Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2

 
  Filesize 160.25 KB Download 397

SKKN môn toán lớp 2: Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt” cho HS lớp 2

SKKN môn toán lớp 2: Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt” cho HS lớp 2

Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2

 
  Filesize 97.26 KB Download 358

SKKN môn toán lớp 2: RÈN ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP 2

SKKN môn toán lớp 2: RÈN ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP 2

Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2

 
  Filesize 134.81 KB Download 448

SKKN môn toán lớp 2: Một số kinh nghiệm dạy tốt phân môn Tập làm văn lớp 2

SKKN môn toán lớp 2: Một số kinh nghiệm dạy tốt phân môn Tập làm văn lớp 2

Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2

 
  Filesize 144.3 KB Download 428

SKKN môn toán lớp 2: Một số biện pháp rèn viết chữ hoa cho học sinh lớp 2

SKKN môn toán lớp 2: Một số biện pháp rèn viết chữ hoa cho học sinh lớp 2

Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2

 
  Filesize 115.5 KB Download 394

SKKN môn toán lớp 2: Hình thành thói quen đạo đức cho học sinh lớp 2”.

SKKN môn toán lớp 2: Hình thành thói quen đạo đức cho học sinh lớp 2”.

Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2

 
  Filesize 118.54 KB Download 374

SKKN môn toán lớp 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 : PHÂN MÔN KỂ CHUYỆN.

SKKN môn toán lớp 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 : PHÂN MÔN KỂ CHUYỆN.

Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2

 
  Filesize 156.07 KB Download 368

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...