Thứ 418072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Tin, TD, khác ...

Dowload tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Lịch sử lớp 10, 11, 12.

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Lịch sử lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word, Font  chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tin học phần 4

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tin học phần IV

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word, Font  chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

SKKN Vật lí: Hướng dẫn học sinh làm thực hành thí nghiệm trong giờ bài tập tính tiêu cự của thấu kính hội tụ

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí - lớp 11 - THPT

Tên SKKN:  Hướng dẫn học sinh làm thực hành thí nghiệm trong giờ bài tập tính tiêu cự của thấu kính hội tụ

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1102003

Xem tiếp...

Dowload tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. 

Xem tiếp...

SKKN Vật lí: HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN KHẢO SÁT MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHI CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH THAY ĐỔI

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí THPT (Lớp 12)

Tên SKKN:  HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN KHẢO SÁT MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU  KHI CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH THAY ĐỔI

Số trang: 15

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1202002

Xem tiếp...

Dowload sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Thể dục, GDQP lớp 10, 11, 12.

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Thể dục, GDQP lớp 10, 11, 12. (Trong tuyển tập 1001 SKKN Thể dục, GDQP do bantintuvan.com sưu tầm, biên tập, định dạng lại font chữ)

Xem tiếp...

SKKN Vật lí: KHAI THÁC SỬ DỤNG BỘ THÍ NGHIỆM SÓNG DỪNG ĐỂ GIẢNG DẠY BÀI PHẢN XẠ SÓNG-SÓNG DỪNG

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí - lớp 12 - THPT

Tên SKKN:  KHAI THÁC SỬ DỤNG BỘ THÍ NGHIỆM SÓNG DỪNG ĐỂ GIẢNG DẠY BÀI PHẢN XẠ SÓNG-SÓNG DỪNG

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1204001

Xem tiếp...

17 sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Vật lí THPT

Dưới đây là 17 sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Vật lí lớp 10, 11, 12. (Nằm trong tuyển tập 1001 SKKN môn Vật lí dó Bantintuvan.com sưu tầm, biên tập, định dạng lại font chữ theo chuẩn)

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word, chuẩn font chữ unocode.

Xem tiếp...

SKKN môn Vật lí THPT

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí THPT

Xem tiếp...

CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊA LÝ CHO HỌC SINH GIỎI.

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí - THPT (Lớp 12)

Tên SKKN:  CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN KIẾN THỨC CƠ BẢN  CỦA HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH  RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊA LÝ CHO HỌC SINH GIỎI.

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1207002

Xem tiếp...

TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC THPT - PHẦN 11

TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC THPT - PHẦN 11

Xem tiếp...

Liên hệ thực tiễn trong giảng dạy địa lý để phát huy tính tích cực của học sinh

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí - THPT (Lớp 10)

Tên SKKN:  Liên hệ thực tiễn trong giảng dạy địa lý để phát huy tính tích cực của học sinh

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1207001

Xem tiếp...

loading...