Thứ 307072015

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN Ngữ văn

Tuyển tập SKKN Ngữ văn 6-8

Sáng kiến kinh nghiệmđề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 6-8 (Ngữ văn THCS)

Áp dụng:  Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấmSKKN, viết tiểu luận PPGD môn Ngữ văn 6-8

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 6-8

 

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 9 (Phần 3)

Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 9 (Ngữ văn THCS)

Áp dụng:  Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Ngữ văn 9

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 9

Tuyển tập SKKN Ngữ văn lớp 7 (PII)

Tuyển tập SKKN Ngữ văn lớp 7 (PII)

Định dạng Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt 

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 7 (Phần III)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 7 hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 7. Định dạng các sáng kiến kinh nghiệm đều ở dạng word. 

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 9 (Phần 1)

Mô tả chung:

Thể loại:

Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 9 (Ngữ văn THCS)

Áp dụng:  Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Ngữ văn 

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 9

 

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7 phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7 phần 3

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Ngữ văn 7, Viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, Viết đề tài NCKHSPUD ngữ văn 7

Đã qua kiểm duyệt

Tuyển tập SKKN-đề tài NCKHSPUD môn Ngữ văn lớp 8

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 8 - THCS

Định dạng của mỗi SKKN: Microsoft word

Các SKKN đã được kiểm duyệt về hình thức và nội dung

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 9 (Phần 2)

Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 9 (Ngữ văn THCS)

Áp dụng:  Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Ngữ văn 

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm - NCKHSPUD Văn 6: Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 6, NCKHSPUD Ngữ văn 6

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn - Lớp 6

Áp dụng: Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, tham khảo để học tập, Viết Tiểu luận môn Ngữ văn các chuyên ngành.

Đăng ký xem điểm thi vào lớp 10
Soạn: HS10 Mãtỉnh SBD gửi 8785 (Mãtỉnh => Bấm
hoặc Soạn: HS10 Tentinh SBD gửi 8785
(Tên tỉnh viết liền, không dẩu bỏ chữ tỉnh, TP. Ví dụ: HS10 nghean 123456 gửi 8785)
Đăng ký xem điểm thi THPT Quốc gia
Soạn: HSTN  SBD gửi 8785 (Mãcụm => Bẩm)

(SBD gồm 9 ký tự, 3 ký tự đầu là mã cụm viết liền với 6 ký tự số phía sau
(.Ví dụ: HSTN 001123456 gửi 8785; HSTN THP123456 gửi 8785)

(Tránh nghẽn mạng, bạn nên đăng ký ngay, kết quả sẽ gửi bạn sớm nhất)